Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbor finanční  předseda:  Miroslav Nauč
 místopředseda:  Bc. Jan Veleba
 členové:  David Hájek
   Ing. Pavel Klega
   Bc. Filip Meluzín, MBA
   Ing. Petr Neumann
   Ing. Karel Strnad
 tajemnice:  Mgr. Zuzana Herčíková
 tel: 281 003 510
 email: Zuzana.Hercikova@praha15.cz

 

Jednací řád Výboru finančního ZMČ Praha 15

Jednací řád schválený Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-116 ze dne 11.5.2016 najdete zde (PDF, 44 kB).

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 14.3.2016

Program: Schválení zápisu FV ze dne 14.12.2015 a 2.2.2016, Rozbor hospodaření hlavní činnosti k 31.12.2015, Rozbor hospodaření hospodářské činnosti, Informace zástupce starosty pana Bílka, Bod programu příštího jednání Finančního výboru

Podrobnosti

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 23.11.2015

Program: Schválení zápisu FV ze dne 21.9.2015, Rozpočtové provizorium na rok 2016 Z-87, Rozbor hospodaření MČ P-15 k 30. 9. 2015 Z-85, Rozbor VHČ k 30. 9. 2015 Z-86, Směna pozemku v k. ú. Horní Měcholupy 491/42 avk.ú. Hostivař 1812/1 a 1818/393, Informace - Prodej bytových jednotek Milánská, Livornská

Podrobnosti