Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na jednání Finančního výboru 3.9.2018

Hezký dobrý den, svoláváme jednání Finančního výboru na pondělí  3.9.2018 v 17.00 hod., kancelář č. 510.

Program jednání :

  • Rozpočtové opatření
  • Rozbor hospodaření MČ Praha 15 za 1. pololetí 2018

 

Těším se na  viděnou a přeji všem krásné léto

Zuzana Herčíková

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční