Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbor kontrolní  předseda:  Karel Pavlíček
 místopředseda:  Mgr. Martin Rezek, LL.B.
 členové:  Petr Bernat
   Doc. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
   Mgr. Petra Šikýřová
   Michal Frauenterka
   RNDr. Vladimír Dragan, CSc.
 tajemník:  Ing. Michal Procházka
 tel.: 281 003 266
 email: Michal.Prochazka@Praha15.cz

 

Jednací řád Výboru kontrolního ZMČ Praha 15

Jednací řád schválený Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-116 ze dne 11.5.2016 najdete zde (PDF, 46 kB).