Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbor pro školství, výchovu,
vzdělávání a kulturu
 předsedkyně:  PhDr. Marcela Štiková
 členové:  Mgr. Sylva Nevedomská
   doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
   Mgr. Michaela Randová
   David Hájek
   Lucie Prinzová
   Bc. Jitka Kolářová
 tajemnice:  MUDr. Lenka Venzarová
 tel.: 281 003 525
 email: Lenka.Venzarova@praha15.cz

 

Jednací řád Výboru pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu

Jednací řád schválený Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-116 ze dne 11.5.2016 najdete zde (PDF, 46 kB).