Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbor pro školství,
vzdělávání a kulturu
 předsedkyně:  Mgr. Lenka Klasnová
 místopředseda:  doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
 členové:  Lucie Prinzová
   Ing. Kateřina Táflová
   Ing. Petr Šumbera
 tajemnice:  MUDr. Lenka Venzarová
 tel.: 281 003 525
 email: Lenka.Venzarova@praha15.cz

 

Jednací řád Výboru pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu

Jednací řád schválený Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-116 ze dne 11.5.2016 najdete zde (PDF, 46 kB).