Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 1. zasedání Výboru pro školství, vzdělávání a kulturu

POZVÁNKA

na

1. zasedání Výboru pro školství, vzdělávání a kulturu ZMČ Praha 15
Dovoluji si vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 5. 12. 2018 od 16,00 h.
na odboru školství ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, 5. patro, číslo dveří 520


Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Představení členů výboru – doplnění kontaktů
3. Schválení Jednacího řádu výboru
4. Termíny jednání výboru na 1. pololetí 2019
5. Školské rady v ZŠ
6. Různé, diskuze

 

Mgr. Lenka Klasnová
předsedkyně Výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro školství, vzdělávání a kulturu