Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 25. zasedání Výboru pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu

Dovoluji si vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 12. 2. 2018 od 16.00 hodin
v kanceláři č. 520, ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15


Program jednání:
1. Schválení programu jednání.
2. MAP – aktuální informace.
3. Rozpočet pro rok 2018.
4. KŘ na funkci ředitelky/ředitele MŠ Boloňská 313, Praha 10.
5. Informace z oblasti kultury.
6. Různé, diskuze.

 

PhDr. Marcela Štiková
předsedkyně Výboru pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu