Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu 11.9.2017

Přítomni:  PhDr. M. Štiková, Bc. J. Kolářová, Mgr. S. Nevedomská, Mgr. M. Randová, D. Hájek
Omluveni: L. Prinzová, doc. RNDr. P. Petrovič, CSc.
Hosté:      J. Šimonová

Program:


1. Schválení programu jednání
Předsedkyně výboru předložila přítomným členům ke schválení program jednání.
Hlasování U1  ano: 5
U1-7/2017
Výbor schválil program jednání.

2. Investice do školních hřišť
Místopředsedkyně výboru informovala o získání finančních prostředků z MHMP pro oblast školství v MČ Praha 15. Finanční prostředky byly rozděleny dle potřeby a připravených projektů do ZŠ a MŠ.
Hřiště ZŠ Veronské náměstí bylo již dokončeno, zkolaudováno a od 1.9. slouží svému účelu. V další etapě se plánuje vybudování veřejného osvětlení v areálu ZŠ Veronské náměstí a proběhlo výběrové řízení na vybudování multifunkční části mezi dopravním hřištěm a běžeckým oválem.
Na jednání ZMČ Praha 15 bude předložen ke schválení návrh na umístění a vybudování umělého speciálního kluziště s celoročním využitím (rovněž v areálu ZŠ Veronské náměstí).
Hřiště ZŠ Křimická – v areálu této školy se plánuje vybudování běžeckého oválu a doskočiště. V současné době probíhá výběrové řízení na realizaci tohoto záměru.
Výše uvedená sportoviště budou prioritně využívána školami. V odpoledních hodinách a o víkendech budou zpřístupněny veřejnosti.

3. MAP – aktuální informace
Na říjen se připravuje jednání Řídícího výboru. ZŠ a MŠ čerpají dotace ze šablon a připravují se další výzvy a doplnění strategického rámce. Projekt MAP bude ukončen v únoru 2018. MČ Praha 15 na základě vyhodnocení dosavadního dvouletého projektu MAP má zájem na jeho pokračování formou MAP+ po dobu dalších dvou let.
Členové výboru podporují pokračování projektu na území MČ Praha 15.
Hlasování U2  ano: 5
U2-7/2017
Výbor doporučuje pokračování projektu formou MAP+ v dalších dvou letech.

4. Vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 15.8.2017 vyhlášení „Celoměstských programů podpory vzdělávání“ pro rok 2018. Tato informace byla OŠKZ předána všem školám včetně škol ve správním obvodu a rovněž byla zveřejněna na úřední desce ÚMČ Praha 15.

5. Oznámení o zahájení zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace na vybudování mateřské
Školy „ Gercenova 911“ v Hostivaři

MČ Praha 15 usiluje o to, aby objekt v Gercenově ulici č.p. 911, který byl MČ svěřen, sloužil do budoucna jako mateřská škola. Tato problematika je řešena s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a v této souvislosti bylo zahájeno výběrové řízení na zpracování předmětné projektové dokumentace.

6. Informace o prázdninovém provozu MŠ
Po vyhodnocení prázdninového provozu MŠ bude po domluvě s ředitelkami jednotlivých MŠ připraven nový model prázdninového provozu.

7. Sportovní liga ZŠ
Zahájena byla příprava harmonogramu již 22. ročníku Sportovní ligy ZŠ MČ Praha 15.

8. Kultura – připravované akce
Dny Prahy 15:   8.9. - 16.9.2017

Proběhlé akce:  
 8.9.  - Dopravně bezpečnostní den  
 9.9.  - Pohár v minikopané Prahy 15
10.9. - Turnaj v beach volejbale a Sportovní den pro zdraví a pohyb celé rodiny
11.9. -  Den volnočasových aktivit

Připravované akce:  
12.9. - Pátrání po keltském pokladu  -  areál Na Šancích, Turínská 1, od  15,00 do 18,00 hodin
13.9. -  Happening na patnáctce        -  Veronské náměstí, od 14,00 do 19,00 hodin
14.9. -  Dětský den na moři               -  areál TJ Sokol Hostivař, U Branek 7, Hostivař od 17,00 hodin
         -  Dogtrekking                         -  Hostivařský lesopark od 17,00 do 19,00 hodin
15.9. -  Terénní cyklozávod                 -  Hostivařský lesopark, za stanicí MHD Řepčická, od 17,00 hodin
16.9. -  Den Prahy 15                         -  hřiště SK Horní Měcholupy, Hornoměcholupská 300, od 13,00 do 20,00 hodin
   
9. Různé, diskuze

 

Příští jednání výboru se uskuteční  9.10. 2017.

 

zapsala:  MUDr. Lenka Venzarová

 

ověřila:  PhDr. Marcela Štiková

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 958,40kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno