Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbor zdravotnictví,
sociálních věcí, rodiny
a péče o seniory
 předseda:  Pavel Pešek
 místopředseda:  Michal Fischer
 členové:  Ing. Kateřina Táflová
   doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
   PaedDr. Jana Vachulová
 tajemnice:  Ing. Pavlína Hypšová
 tel.: 281 003 110
 email: Pavlina.Hypsova@praha15.cz

 

Jednací řád Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví

Jednací řád schválený Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-116 ze dne 11.5.2016 najdete zde (PDF, 46 kB).