Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbor pro sociální oblast
a zdravotnictví
 předsedkyně:  PaedDr. Jana Vachulová
 členové:  Mgr. et Bc. Olga Kubečková
   Bc. Kateřina Táflová
   MUDr. Jana Trková
   MUDr. Ibrahim Issa
   Petra Staňková
   Pavel Pešek
 tajemnice:  Helena Akrmanová
 tel.: 281 003 149
 email: Helena.Akrmanova@praha15.cz

 

Jednací řád Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví

Jednací řád schválený Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-116 ze dne 11.5.2016 najdete zde (PDF, 46 kB).