Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 19. zasedání Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví

Dovoluji si Vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 08.01.2018 od 16.30 hodin
v zasedací místnosti v 7. patře, ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15

 

Program jednání:

  1. Schválení programu jednání
  2. Harmonogram sociálních grantů 2018
  3. Zdravé balíčky pro seniory – jubilanty
  4. Návštěva Výboru v CSOP
  5. Různé

 

 

PaedDr. Jana Vachulová

předsedkyně Výboru pro  sociální oblast a zdravotnictví

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro sociální oblast a zdravotnictví