Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbor volnočasových aktivit
a vnějších vztahů
 předseda:  Ing. Karel Strnad
 členové:  Bc. Jitka Kolářová
   Mgr. Antonín Randa
   Pavel Pešek
   Lucie Prinzová
   Mgr. Petra Šikýřová
   Miroslav Hynšt
 tajemnice:  Jaroslava Šimonová
 tel.: 281 003 518
 email: Jaroslava.Simonova@praha15.cz

 

Jednací řád Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů ZMČ Praha 15

Jednací řád schválený Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-116 ze dne 11.5.2016 najdete zde (PDF, 48 kB).