Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbor volnočasových aktivit
a vnějších vztahů
 předseda:  Lucie Prinzová
 místopředseda:  Mgr. Lenka Klasnová
 členové:  Jan Rett
   Pavel Pešek
   Josef Prajzler
   Mgr. Jitka Kolářová
   Lukáš Pertl
 tajemnice:  Jaroslava Šimonová
 tel.: 281 003 518
 email: Jaroslava.Simonova@praha15.cz