Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbor volnočasových aktivit
a vnějších vztahů
 předseda:  Lucie Prinzová
 místopředseda:  Mgr. Lenka Klasnová
 členové:  Jan Rett
   Pavel Pešek
   Lukáš Pertl
 tajemnice:  Jaroslava Šimonová
 tel.: 281 003 518
 email: Jaroslava.Simonova@praha15.cz

 

Jednací řád Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů ZMČ Praha 15

Jednací řád schválený Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-116 ze dne 11.5.2016 najdete zde (PDF, 48 kB).