Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 1. zasedání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů 5.12.2018

POZVÁNKA

na

1. zasedání Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů ZMČ Praha 15
Dovoluji si vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 5. 12. 2018 od 16,00 h.
na odboru školství ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, 5. patro, číslo dveří 520


Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Představení členů výboru – doplnění kontaktů
3. Schválení Jednacího řádu výboru
4. Termíny jednání výboru na 1. pololetí 2019
5. Jednorázové akce do konce kalendářního roku 2018
6. Různé, diskuze

 

Lucie Prinzová
předsedkyně Výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů