Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 29. zasedání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů 5.2.2018

Dovoluji si vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 5. 2. 2018 od 16,00 h.

na OŠKZ ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15

 

Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Jednorázové akce za 1. čtvrtletí 2018
3. Žádost o příspěvek – Český rybářský svaz z.s., Vodní záchranná služba ČČK Praha 15,
                                   Aktivní senioři Praha 15, HPZ karate
4.  Žádost o spolupráci – HC Hostivař – jednání o pozemku, ZUŠ Hostivař – návrh na vydání   
                                     CD k výročí 950 let Hostivař
5. Různé, diskuze

 

Ing. Karel Strnad

předseda Výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů