Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 4.6.2018

Přítomni: Mgr. P. Šikýřová, Bc. J. Kolářová, L. Prinzová, M. Hynšt
Omluveni: Mgr. A. Randa, P. Pešek, Ing. K. Strnad
Hosté:

Program:


1. Schválení programu jednání
    Členové výboru schválili program jednání.
    Hlasování U1     ano: 4


2. Jednorázové akce 2018
    Členové výboru posoudili žádosti na rok 2018 a doporučují RMČ schválit finanční
    částky navrhované výborem a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv.
    Hlasování U2     ano: 4


3.  Různé, diskuze

 


Příští jednání výboru se uskuteční v pondělí 3.9.2018 od 16:00 hodin, místo bude upřesněno

 


zapsala:  Jaroslava Šimonová

 


ověřil:  Mgr. Petra Šikýřová

 

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 286,04kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno