Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 5.2.2018

Přítomni: Ing. K. Strnad, Mgr. P. Šikýřová, Mgr. A. Randa, L. Prinzová, P. Pešek, Bc. J. Kolářová
Omluveni: M. Hynšt


Program:

1. Schválení rozšířeného programu jednání
    Členové výboru schválili rozšířený program jednání.
    Hlasování U1     ano: 6

2. Jednorázové akce za 1. čtvrtletí 2018
    Členové výboru posoudili žádosti na 1. čtvrtletí roku 2018 a doporučují RMČ schválit finanční
    částky navrhované výborem a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv.
    Členové výboru jsou si vědomi svých povinností vycházejících z §8 zákona č. 159/2006 Sb.,
    o střetu zájmů.
    Hlasování U2     ano: 6

3. Žádost o příspěvek – Český rybářský svaz z.s., Vodní záchranná služba ČČK Praha 15,
                                      Aktivní senioři Praha 15, HPZ karate
    Uvedené žádosti nesplňují podmínky poskytování finančních prostředků na jednorázové akce, a proto
    byly vyřazeny. Tyto žádosti je možné uplatnit v program I. – podpora sportu dětí a mládeže nebo
    v programu III.  
    – investice.
   Hlasování U3     ano: 6

4.  Žádost o spolupráci – HC Hostivař – jednání o pozemku, ZUŠ Hostivař – návrh na vydání
                                         CD k výročí 950 let Hostivař
     Členové výboru podpořili žádost HC Hostivař ohledně pozemku č. 1785/19 a pověřili předsedu výboru  
     k předložení materiálu do RMČ.
     Členové výboru podpořili návrh ZUŠ Hostivař k vydání CD k výročí 950 let existence Hostivaře.
     Hlasování U4     ano: 6

5. Vyhlášení dotačních programů v oblasti podpory sportovních aktivit obyvatel MČ Praha 15 na rok 2018
    Výbor doporučuje RMČ vyhlásit dotační program I. – podpora sportu dětí a mládeže na rok 2018
    ve výši 1 500 000 Kč a program V. – podpora sportu seniorů na rok 2018 ve výši 100 000 Kč
    Hlasování U5     ano: 6

6. Různé, diskuze
    Členové výboru byli informováni o přípravě oslav 950 let existence Hostivaře a pověřili paní
    místostarostku Bc. Jitku Kolářovou koordinátorkou veškerých akcí.


Příští jednání výboru se uskuteční v pondělí 5.3.2018 na OŠKZ od 16:00 hodin.


zapsala:  Jaroslava Šimonová


ověřil:  Ing. Karel Strnad

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 540,25kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno