Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 5.3.2018

Přítomni: Ing. K. Strnad, Mgr. P. Šikýřová, Mgr. A. Randa, L. Prinzová, P. Pešek, Bc. J. Kolářová, M. Hynšt
Omluveni:
Hosté: Václav Bílek, Mgr. Michaela Randová, PhDr. Marcel Pencák, Milan Ducko, Lukáš Pertl, Jiří Vondráček

Program:

1. Schválení programu jednání
    Členové výboru schválili program jednání.
    Hlasování U1     ano: 7

2. Příprava oslav k 950 let Hostivaře – přehled akcí
    Členové výboru schválili přehled akcí k  950 let Hostivaře a doporučují RMČ Praha 15, respektive ZMČ  
    Praha 15 u akcí nad 50 000 Kč ke schválení.
    Hlasování U2     ano: 7
    Akce Po stopách vody
                               ano: 6, zdržel: 1

3. Jednorázové akce 2018
    Členové výboru posoudili žádosti na rok 2018 a doporučují RMČ schválit finanční
    částky navrhované výborem a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv.
    Hlasování U3     ano: 7

4.  Různé, diskuze
     Žádosti Vodní záchranné služby ČČK Praha 15, pobočný spolek a Českého rybářského svazu  z.s., MO
     Hostivař doporučuje výbor řešit formou dotačního programu – investice, jehož vyhlášení se připravuje
     v tomto kalendářním roce.
     Hlasování U4     ano: 5, proti: 1


Příští jednání výboru se uskuteční v pondělí 9.4.2018 od 16:00 hodin, místo bude upřesněno.

 

 

zapsala:  Jaroslava Šimonová

ověřil:  Ing. Karel Strnad

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 399,96kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno