Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 9.4.2018

Přítomni: Ing. K. Strnad, Mgr. P. Šikýřová, Mgr. A. Randa, P. Pešek, Bc. J. Kolářová
Omluveni: L. Prinzová, M. Hynšt
Hosté:

Program:

1. Schválení programu jednání
    Členové výboru schválili program jednání.
    Hlasování U1     ano: 5

2. Jednorázové akce 2018
    Členové výboru posoudili žádosti na rok 2018 a doporučují RMČ schválit finanční
    částky navrhované výborem a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv.
    Hlasování U2     ano: 5

3. Různé, diskuze
    a) Místostarostka pro oblast školství Bc. Jitka Kolářová informovala členy výboru o výměnné akci žáků
        základních škol s partnerským městem Daruvar Chorvatsko, která se uskuteční ve dnech
        12.-17.6.2018. Sedm vybraných žáků a pět pedagogů z každé školy zřizované MČ Praha 15 se
        zúčastní poznávacího zájezdu do objektu školy v přírodě partnerského města Daruvar na ostrově
        Pašman. Výbor pověřil  místostarostku Bc. Jitku Kolářovou organizováním celé akce.
        Hlasování U3     ano: 5
    b) Předseda výboru informoval členy výboru o grantech Evropské unie. Členové výboru obdrží odkaz, aby
        mohli do 20.4.2018 navrhnout náměty spolupráce s partnerskými městy Daruvar a Žilina.
    c) Předseda výboru dále informoval o znovuotevření zrekonstruovaných tenisových kurtů Na Vartě.
        Dne 12.5.2018 je plánován turnaj v tenisu pro rekreační tenisty. Podrobné informace budou na webu
        MČ Praha 15.  
    d) Dále byli členové výboru informováni o otevření workoutového hřiště Na Plískavě dne 16.5.2018.
        Podrobné informace budou na webu MČ Praha 15.  

 

Příští jednání výboru se uskuteční v pondělí 7.5.2018 od 16:00 hodin na OŠKZ ÚMČ Praha 15.

 

zapsala:  Jaroslava Šimonová

 

ověřil:  Ing. Karel Strnad

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 474,92kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno