Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 15

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 15 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-192 ze dne 6.9.2017.

Ke stažení:

Úplné znění jednacího řádu (PDF, 403 kB)