Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 15

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 15 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-22 ze dne 11.2.2015.

Ke stažení:

Úplné znění jednacího řádu (PDF, 6.90 MB)