Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Termíny jednání zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2017

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 se konají vždy ve středu od 17.00 hod. v sále hasičské zbrojnice, Holoubkovská 323, Praha 10 - Horní Měcholupy. Jednání jsou veřejná a občané Hostivaře a Horních Měcholup jsou srdečně zváni k účasti.

 

Leden 25.1.
Březen 22.3.
Červen 7.6.
Září 6.9.
Listopad 29.11.

 

Termíny jednání zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2018

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 se konají vždy ve středu od 17.00 hod. v sále hasičské zbrojnice, Holoubkovská 323, Praha 10 - Horní Měcholupy. Jednání jsou veřejná a občané Hostivaře a Horních Měcholup jsou srdečně zváni k účasti.

 

Leden 31.1.
Březen 28.3.
Červen 20.6.
Září 5.9.