Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 6.9.2017

Přehled usnesení

Z-192 Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 250 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 179 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
Hlasování č. 3
(PDF, 4 kB)
Z-193 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2017 Obsah usnesení
(PDF, 30 kB)
Příloha
(PDF, 2.8 MB)
  Hlasování č. 4
(PDF, 4 kB)
Z-194 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
Hlasování č. 5
(PDF, 4 kB)
Z-195 K návrhu na odejmutí ze svěřené správy části
pozemků parc. č. 491/1 a 523/705,
vše k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
Hlasování č. 6
(PDF, 4 kB)
Z-196 Dotace z rozpočtu MČ Praha 15 pro SKBU Hostivař,
Praha 10, Trhanovské náměstí 179/9
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 23 kB)
Hlasování č. 7
(PDF, 4 kB)
Z-197 Revokace usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15
č. Z - 101 ze dne 16.3.2016
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha
(PDF, 196 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
Hlasování č. 8
(PDF, 4 kB)
Z-198 Návrh na přidělení finančních prostředků Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 40 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 94 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 22 kB)
Hlasování č. 9
(PDF, 4 kB)
Z-199 Vyhodnocení dotačního programu II v oblasti podpory
sportovních aktivit spolků na rok 2017
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 201 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 194 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
Hlasování č. 10
(PDF, 4 kB)
Z-200 Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví
a kvality  života prostřednictvím Projektu Zdravá
městská část Praha 15 a metody místní Agenda 21
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Příloha
(PDF, 367 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 418 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 420 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 1.4 MB)
Příloha č. 4
(PDF, 229 kB)
Příloha č. 5
(PDF, 170 kB)
Příloha č. 6
(PDF, 1.4 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
Hlasování č. 11
(PDF, 4 kB)
Z-201 Návrh záměru na využití nebytových prostor
v objektu Boloňská 310, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
Hlasování č. 12
(PDF, 4 kB)
Z-202 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 30 kB)
Příloha
(PDF, 186 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 22 kB)
Hlasování č. 13
(PDF, 4 kB)

Stenozáznam ze zasedání najdete zde (PDF, 237 kB)

Videozáznam ze zasedání najdete zde.

Přehled o vyřízení interpelací najdete zde (PDF, 114 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2017