Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Pozvánka na 2. zasedání ZMČ Praha 15

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 pro volební období 2018 - 2022,
které se koná ve středu 19. 12. 2018 od 17:00 hodin
v Kulturním centru Varta, Boloňská 310, Praha 10 - Horní Měcholupy

Podrobnosti