Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 31.1.2018 (Z-218 - Z-222)

Přehled usnesení

Z-218 Návrh záměru prodeje vybraných volných bytových
jednotek
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 692 kB)
Příloha č. 2
(TIF, 13 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 47 kB)
Hlasování č. 3
(PDF, 4 kB)
Z-219 Vypořádání práv a povinností k bytu č. 2,
Hostišovská 731
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
  Hlasování č. 4
(PDF, 4 kB)
Z-220 K návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva
MČ Praha 15 č. Z - 211 ze dne 29.11.2017
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
Hlasování č. 5
(PDF, 4 kB)
Z-221 Návrh na vypracování Protikorupční strategie
Městské části Praha 15

Stažení materiálu předkladatelem
schváleno hlasováním
    Hlasování č. 6
(PDF, 4 kB)
Z-222 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 43 kB)
Příloha
(DOCX, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
Hlasování č. 7
(PDF, 4 kB)

Stenozáznam ze zasedání najdete zde (PDF, 312 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018