Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 2. zasedání ZMČ Praha 15

V Praze dne 4. 12. 2018
Čj.: ÚMČ P15 58007/2018/KZ/LKr

S V O L Á V Á M

2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 pro volební období 2018 - 2022,
které se koná ve středu 19. 12. 2018 od 17:00 hodin
v Kulturním centru Varta, Boloňská 310, Praha 10 - Horní Měcholupy

Program:

1. K návrhu na odejmutí ze svěřené správy částí pozemku parc. č. 148/1, k. ú. Hostivař (Kozinova ul.) - p. Bílek

2. K návrhu na prodej částí pozemku parc. č. 2666/1, k. ú. Hostivař (ul. Švehlova) - p. Bílek

3. K návrhu na úplatný převod areálu č. p. 822 s příslušenstvím a pozemků parc. č. 1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/22, 1680/23 a 1680/36, k. ú. Hostivař - p. Bílek

4. Směna části pozemku parc. č. 2423/3 a  2423/19, vše k. ú. Hostivař (ul. Voznická  – Kytínská) - p. Bílek

5. K návrhu na udělení souhlasu s přijetím úvěru, jako člena SVJ Milánská 409, 410 a 411 - p. Bílek

6. Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.9.2018 - p. Bílek

7. Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15  k 30.9.2018 - p. Bílek

8. Rozpočtová opatření - p. Bílek

9. Rozpočtové provizorium na rok 2019 - p. Bílek

10. K návrhu koncepce koordinace strategických projektů - p. Frauenterka    

11. Volba členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 15 - p. Bílek
       
12. Interpelace (dotazy, náměty a podněty) členů zastupitelstva
 
13. Interpelace občanů MČ Praha 15 (I. část: 18:00 – 18:30 h)


                    Milan   W e n z l

 

Materiály a program budou pro členy zastupitelstva připravené na úložišti materiálů: od středy  12. 12. 2018 od 14:00 h.

Poznámka: Tato pozvánka slouží jako potvrzení pro zaměstnavatele člena Zastupitelstva MČ Praha 15

 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018

Soubory ke stažení

Pozvanka

Velikost souboru: 37,53kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno