Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 22. zasedání ZMČ Praha 15

P o z v á n k a

Zveme Vás na  

22.  ZASEDÁNÍ

Zastupitelstva MČ Praha 15,

které se koná

v  pondělí  23. 7. 2018  od  17:00 hodin

v sále hasičské zbrojnice, Holoubkovská č. 323,
Praha 10 - Horní Měcholupy

 


Program:

               1.     K návrhu na prodej bytové jednotky č. 411/17, Milánská              p. Bílek
                       č. p. 411, Praha 10                           
                      
               2.     Rozpočtová opatření                                                                  p. Bílek

               3.     Připomínky Městské části Praha 15 k návrhu Územního               PhDr. Pencák
                       plánu hlavního města Prahy  (Metropolitního plánu)
                        v rámci společného jednání
                            
               4.     Interpelace (dotazy, náměty a podněty) členů zastupitelstva
 
               5.     Interpelace občanů MČ Praha 15 (I. část: 18:00 – 18:30 h)
 

 

 

                                                                                                                      Milan   W e n z l
                                                                                                                   starosta MČ Praha 15  


V Praze dne  9. 7. 2018


OČEKÁVÁME VAŠI ÚČAST!

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 21,23kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno