Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zlatá svatba manželů Kulfánkových

Padesát let společného života oslavili v pátek 17. srpna slavnostním obřadem manželé Božena a Emil Kulfánkovi v obřadní síni radnice MČ Praha 15. Slavnostní projev pronesl starosta městské části Milan Wenzl. Manželům Kulfánkovým popřál do dalšího společného soužití mnoho zdraví a porozumění.

Autor článku: dana.benesova@praha15.cz Zajímavosti