Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední hodiny

Otevřeno

Po 8:00 - 11:00
St 13:00 - 16:00
Všechny odbory ÚMČ

Zavřeno

Po 8:00 - 11:00
St 13:00 - 16:00
Pasy, občanské průkazy, přihlašování k trvalému pobytu

otevřeno

Po 8:00 - 11:00
St 13:00 - 16:00
Ověřování listin a podpisů, CZECHPOINT (např. výdej výpisu z katastru, obchodního a živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů).

Aktuality

TZ PVK: Přenos koronaviru pitnou vodou nehrozí

Pražané se nemusejí obávat používat pitnou vodu z kohoutku k pití i k běžné hygieně. Voda pro hlavní město splňuje všechny parametry dané pro pitnou vodu a je pod stálým dohledem. „Pravděpodobnost šíření koronaviru pitnou vodou se blíží nule,“ zdůraznil generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.

MČ v médiích a tiskové zprávy

Tisková zpráva – k dotazům na bližší informace k uplatnění připomínek MČ Praha 15 na lepší propojení městské hromadné dopravy mezi sídlištěm Na Košíku a Horními Měcholupy

Obecná informace v únorovém Hlasateli vychází z jednání se zástupci ROPID, příspěvkové organizace hlavního města Prahy, které se konalo v roce 2019 na radnici městské části za účasti zástupců odboru dopravy a zástupců samosprávy. Zápis z jednání je k dispozici na Odboru dopravy ÚMČ Praha 15.

MČ v médiích a tiskové zprávy

Městská část zajistila pro seniory ústní roušky, které zamezují šíření respiračních onemocnění

Vzhledem k tomu, že senioři jsou nejohroženější skupinou obyvatelstva v souvislosti s respiračními chorobami, zajistila městská část zdarma ústní roušky pro seniory v CSOP a DZR. Ostatní senioři si mohou roušku vyzvednout na recepci ÚMČ Praha 15, Boloňská 478 v úředních hodinách a to do vyčerpání zásob.

MČ v médiích a tiskové zprávy

Informace o vývoji stavu přípravy a dílčích změnách koncepce páteřních staveb ležících či přímo se týkajících území Prahy 15

Dnešní období vývoje i dílčí změny koncepce některých liniových dopravních staveb lze pro Prahu 15 hodnotit jako velmi nadějné.

Jak je možné ilustrovat na prvním zákresu, pak jejich linie zcela míjí obydlené oblasti Hostivaře a Horních Měcholup a současná příprava všech těchto staveb zatím znamená, že jednotky až desítky let trvající snaha o jejich realizaci je nyní zájmem většiny volených zástupců státu, obce a kraje Praha i většiny dotčených městských částí včetně Prahy 15.

 

Podrobnosti