Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední hodiny

Otevřeno

Po 8:00 - 11:00
St 13:00 - 16:00
Všechny odbory ÚMČ

Zavřeno

Po 8:00 - 11:00
St 13:00 - 16:00
Pasy, občanské průkazy, přihlašování k trvalému pobytu

otevřeno

Po 8:00 - 11:00
St 13:00 - 16:00
Ověřování listin a podpisů, CZECHPOINT (např. výdej výpisu z katastru, obchodního a živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů).

Aktuality

Koordinace a provádění oprav komunikací v jihovýchodní části hl. m. Prahy

Ne-koordinace oprav

Ze strany hl. m. Prahy není koordinace omezení provozu a uzavírek prováděna s ohledem na akce na místních komunikacích II. a III. tříd, kdy je vydáno např. stanovení na omezení či uzavírku silnice I. třídy bez ohledu na již probíhající, nebo naplánovaná omezení na silnicích nižších tříd. Místní komunikace II. a III. tříd přitom ale trvale nesou zátěž za nedokončené pražské okruhy a radiály.

Typickým příkladem z poslední doby bylo např. omezení či uzavírka Štěrboholské spojky, současně s uzavírkou silnice I. třídy Českobrodská a následně hlavním městem prosazené uzavírky silnic II. třídy v okolí (např. Ke křížkám, Městská, Starodubečská) a k tomu ještě další oprava silnice I. třídy Přátelství, v intravilánu Prahy.

MČ v médiích a tiskové zprávy