Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Hlasatel 2019/07, 08 - červenec, srpen

Expedován časopis Hlasatel 2019/07, 08 - červenec, srpen.
Rovněž je k dispozici ke stažení v PDF verzi (PDF, 5.45 MB).

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality