Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vítání občánků - červen 2016

Zástupkyně starosty MUDr. Jana Trková přivítala v úterý 7. června v obřadní síni radnice další nové občánky MČ Praha 15.

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz Aktuality