Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Redakční rady dne 20. 5. 2020 (Hlasatel č. 6/2020)

Přítomni: P. Nejedlíková, Ing. D. Benešová, Ph.D., K. Rathausová,  K. Skrčená, V. Bílek, P. Fingr

Omluven: M. Brož, M. Zdeňková

 

Redakční rada schválila konečnou podobu obsahu  měsíčníku Hlasatel č. 6/2020.

Výhercem křížovky z květnového čísla Hlasatele byla vylosována Alena Brázdová, které bude předána kniha MČ Praha 15 Hostivař a Horní Měcholupy.

Česká pošta požádala o posunutí termínu roznášky do 8. dne daného měsíce. Redakční rada souhlasila.

Kontrola distribuce nebude ze strany České pošty, s. p. v měsíci červnu provedena. Kontrolu provedou členové Redakční rady.

Redakční radu kontaktovala paní Alena Šafránková ze společnosti The Food Experience, s.r.o. s nabídkou marketingové spolupráce. Byla vyzvána ke schůzce.

 

Zapsala: K. Rathausová

Za správnost: V. Bílek

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality