Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 16.12.2019 (Hlasatel č. 1/2020)

Přítomni: V. Bílek, P. Nejedlíková, Ing. D. Benešová, Ph.D.,  K. Rathausová, P. Fingr, K. Skrčená

Omluven: M. Brož, M. Zdeňková

Hosté: Michal Fischer, Ing. Petr Neumann


Redakční rada schválila konečnou podobu obsahu  měsíčníku Hlasatel č. 1/2020.


Michal Fischer, místostarosta a Ing. Petr Neumann, místostarosta tlumočili požadavek členů rady, aby před jednáním RR byl náhled časopisu byl zasílán všem radním. Dále požadovali, aby bylo v časopise více prostoru pro prezentaci akcí a výstupů z MČ, např. souhrn informací ze zasedání zastupitelstva.

 

 

Zapsala: K. Rathausová


Za správnost: V. Bílek

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality