Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 17.4.2019 (Hlasatel č. 5/2019)

Přítomni: V. Bílek, P. Nejedlíková, Ing. D. Benešová, Ph.D., M. Zdeňková, K. Rathausová, P. Fingr

Omluven: M. Brož, K. Skrčená

 

Redakční rada  základě politického požadavku stanovila termíny pro zadávání témat politických sloupků do Hlasatele.

Témata politických sloupků je nutné zasílat nejpozději týden před uzávěrkou Hlasatele (tj. do 3. dne v měsíci) pí Rathausové (katerina.rathausova@praha15.cz). Ta je obratem rozešle předsedům politických klubů a redaktorce. Všichni předsedové politických klubů obdrží  přehled politických stran, tak jak budou v jednotlivých měsících do konce roku navrhovat témata do Hlasatele.

 

Zapsala: K. Rathausová

 

Za správnost: V. Bílek

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality