Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 19.10.2017

Termín konání: 19.10.2017

Čas konání: 17.00 – 17.50 hod.

Místo konání: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, zasedací místnost č. 707

Přítomni: PhDr. Marcel Pencák Ph.D., Bc. Jitka Kolářová, Vít Papírník, Mgr. Antonín Randa, Mgr. Petra Šikýřová, MUDr. Jana Trková, Jiří Vaníček, Bc. Eva Ingrid Antl Burianová (redaktorka), Mgr. Michaela Mrázková (tajemnice)

Omluveni: Ing. Karel Strnad, Marie Zdeňková

Hosté: Karolína Skrčená

Předseda zahájil zasedání redakční rady a uvítal nového člena za zastupitelský klub ODS, pana Víta Papírníka, který se následně představil.

Náhled listopadového vydání Hlasatele

- str. 4, 5 – budou doplněny informace týkající se adventu a text klubu seniorů
   - bude doplněna funkce vedoucí u podpisu Mgr. Zuzany Venclíkové
- str. 6 – doplnit foto limnigrafu (buď foto převzít od Lesů ČR, nebo pořídit vlastní)
- str. 8, 9 – připojit loga zastupitelských klubů, na str. 9 přesunout „Deník senátora“, vyměnit článek pí Kolářové z minulého měsíce ve sloupku p. Randy
- str. 11 – dle možností vyměnit fotografii úřadu za snímek paní vedoucí, v příštím čísle bude pokračování rozhovoru
- str. 12 - doplnit podpis, popisky fotografií, upravit ořez obrázku
- str. 13 – diskuze o umístění přesné adresy sokolovny na plakát
- str. 18 – upravit grafiku
- str. 25 – upravit pozvánku na 35. výročí otevření ZŠ Křimická
- str. 27 – odstranit datum z fotografie, v článku o výlovu lépe formulovat text
- str. 28 – budou doplněny další články
- str. 30 – k textu o jedličce doplnit foto, případně přesunout článek na jinou stranu, aby nesplýval s inzercí
- str. 31 – do pozvánky SDH Horní Měcholupy přidat obrázek původně navržené podoby

    - RR souhlasí s navrženými úpravami


Zapsala:    Mgr. Michaela Mrázková

Ověřil:         PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality