Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 20.1.2020 (Hlasatel č. 2/2020)

Přítomni: V. Bílek, P. Nejedlíková, Ing. D. Benešová, Ph.D., K. Rathausová, P. Fingr, K. Skrčená, M. Zdeňková

Omluven: M. Brož,

Hosté: Mgr. Petra Šikýřová

Mgr. Šikýřová se zúčastnila jednání Redakční rady z důvodu potřeby najít způsob, jak zveřejnovat již proběhlé akce Sokola Hostivař a vyváženosti příspěvků všech spolků.
Návrh Redakční rady - vytvořit v Hlasateli dvoustranu rubrik pro spolky s název Spolkový život, kde se budou jednotlivé spolky stručně prezentovat fotografiemi a krátkým textem.

Redakční rada schválila konečnou podobu obsahu měsíčníku Hlasatel č. 2/2020.

Tajenku křížovky v lednovém čísle Hlasatele zaslalo 61 luštitelů. Vylosován byl pan Václav Valenta, kterému bude předána kniha MČ Praha 15 Hostivař a Horní Měcholupy. Odměna byla předána i první odpovědi, která byla zaslána. Knihu si převzala paní Jana Bienertová.

Distribuce a kontrola Hlasatele
Z důvodu množících se stížností občanů městské části na nedoručování Hlasatele byl odeslán dopis zainteresovaným pracovníkům České pošty, aby zajistili nápravu a tím zlepšili služby veřejnosti.
Ve spolupráci s Českou poštou budou obnoveny kontroly doručování Hlasatele. Další kontroly budou probíhat přímo členy Redakční rady.
Na základě hlášení občana, že se balík Hlasatele nachází ve sběrném dvoře, provede pí Nejedlíková kontrolu ve sběrném dvoře a následně i ve sběrných surovinách.


Příloha: Dopis České poště, s. p.


Zapsala: K. Rathausová


Za správnost: V. Bílek

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality

Soubory ke stažení

Originál dokumentu a přílohy

Velikost souboru: 425,90kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno