Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 20.2.2019 (Hlasatel č. 3/2019)

Přítomni: V. Bílek, P. Nejedlíková, Ing. D. Benešová, Ph.D., K. Skrčená, K. Rathausová, M. Zdeňková

Omluven: M. Brož, P. Fingr


Redakční rada projednala:
1) V dubnovém čísle Hlasatele bude aktualizován plakát ohledně doručování Hlasatele
     – p. Fingr.
2) Byla projednána žádost senátora Ing. Ladislava Kosa o publikování článku v Hlasateli.   
    Předseda RR p. Bílek informoval členy o jednání s panem senátorem.   
    Rozhodnutí RR – pan senátor není členem zastupitelstva, proto je publikování považováno
    za politickou inzerci, která podléhá pravidlům schváleným RMČ a zpoplatnění.
3) JJJ Miška – článek o OPIDU – tematicky nezapadá do časopisu Hlasatel.

 

Zapsala: K. Rathausová

 


Za správnost: V. Bílek

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality