Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 20.3.2019 (Hlasatel č. 4/2019)

Přítomni: V. Bílek, P. Nejedlíková, Ing. D. Benešová, Ph.D., K. Skrčená, K. Rathausová, P. Fingr

Omluven: M. Brož, M. Zdeňková


Redakční rada projednala:
1) do hlasatele bude doplněno, že se městská část prezentuje i na instagramu
2) Kauza J.J.J. Miška
    Na základě osobní schůzky pana Jana Johana Jaroslava Mišky s předsedou redakční rady a
    1.  místostarostou Václavem Bílkem se všichni členové redakční rady opakovaně zabývali  
    zaslaným textem p. Mišky, dále se seznámili s dalšími texty zveřejněnými na webech a
    v časopisech (Sféra, Nový Fénix, Šifra, Medium).
    Zanícení pisatele pro ezoterické záležitosti si ceníme, nicméně toto není téma vhodné pro
    měsíčník městské části.
    V části textu týkající se hostivařského keltského hradiště jsou informace, které se neshodují        
    s ověřenými fakty, které máme k dispozici. Další části textu  vztahující se k Markvarticím u
    Sobotky, východnímu Slovensku, Německu, Polsku a Sardínii se nevztahují k naší městské
    části a jsou určeny pro velmi úzký okruh lidí.
    Panu Miškovi bude písemnou formou od předsedy redakční rady nabídnuta spolupráce
    formou placené inzerce.
    Hlasování: 5 pro/ z  5

3) Doručování Hlasatele
    Redakční rada vyhodnocuje výstupy od občanů ohledně nedoručení Hlasatele (maily,   
    telefonická nahlášení, fb, nahlášení na recepci). Seznam zasílán panu Bc. Petru Bínovi,  
    obchodnímu manažeru České pošty, bez zpětné reakce. RR intenzivně pracuje na zkvalitnění
    doručování Hlasatele, hledá návrh řešení, které by předložila Radě městské části Praha 15.


Zapsala: K. Rathausová

 


Za správnost: V. Bílek

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality