Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 20.9.2017

Termín konání: 20.9.2017

Čas konání: 18.00-19.15 hod.

Místo konání: zasedací místnost č. 201 ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15

Přítomni: Bc. Eva Ingrid Antl Burianová, PhDr. Marcel Pencák Ph.D., Mgr. Michaela Mrázková (tajemnice), Ing. Karel Strnad, Mgr. Petra Šikýřová, MUDr. Jana Trková, Jiří Vaníček, Marie Zdeňková

Omluveni: Bc. Jitka Kolářová, Mgr. Antonín Randa

Hosté: Václav Bílek, Pavlína Nejedlíková

Předseda zahájil zasedání redakční rady.

 • Souhlas se zveřejněním osobních/citlivých údajů
  RR byl představen formulář „Souhlas se zveřejněním osobních/citlivých údajů“ sloužící k možnosti uveřejňování fotografií a jmen dětí v rubrice Noví občánci
                                    - RR souhlasí
 • Dopis senátora Ladislava Kose
  RR byl zaslán dopis senátora Ladislava Kose k uveřejnění v Hlasateli – článek bude zveřejněn v listopadovém čísle (po volbách) vedle rubriky Okénko pro názor
                                   - RR souhlasí (pouze p. Vaníček proti)
 • Říjnové vydání Hlasatele
  • Úvodní strana – úprava výřezu fotografie
  • Str. 3 –  redaktorka informovala o dopisu, kterým rezignoval p. Klega na funkci člena RR, tuto informaci předá Kanceláři starosty k vyřízení, úpravy v tiráži
  • Str. 4 – p. Bílek upozornil na připomínku p. starosty, že článek Podnět na změnu územního plánu v Javorové čtvrti by neměl být zveřejněn v této podobě s ohledem na zákon o osobních údajích – z článku bude vypuštěno jméno žadatele
  • Str. 4 – úprava v podpisech autorů (vypuštění „v. r.“)
  • Str. 7 – doplnit popisek k fotografii
  • Str. 8 – článek TOP 09 podepsat některým ze zastupitelů, naopak p. Hudečka požádat o změnu článku s ohledem na zákon o volbách
  • Str. 9 – pravá fotografie bude nahrazena poděkováním městské policii za účast na akcích, které MČ Praha 15 pořádá
  • Str. 10 – zvýraznit omluvu za špatné termíny přistavení kontejnerů v Hlasateli č. 9
  • Str. 12 a násl. – z článku bude zveřejněna pouze část, pokračování (nejlépe formou rozhovoru s vedoucí odboru) bude uveřejněno v listopadovém vydání
  • Str. 17 – výstava vyšívaných polštářků – ověřit pořadatele
  • Str. 18 – změna názvu článku, rozšíření fotogalerie ze Dnů Prahy 15 o jednu stranu
  • Str. 19 – změna zalomení
  • Str. 24 – pí Nejedlíková navrhovala odstranění místa konání zájezdu seniorů – RR nesouhlasí
  • Str. 26 – u podpisu Ing. Karla Strnada doplnit funkci, článek Stážisté ze zahraničí působily v centru sociální a ošetřovatelské pomoci bude upraven
                                    - s navrženými úpravami RR souhlasí

Zapsala:    Mgr. Michaela Mrázková
Ověřil:        PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality