Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 21.1.2019 (Hlasatel č. 2/2019)

Přítomni: V. Bílek, P. Nejedlíková, P. Fingr, Ing. D. Benešová, Ph.D., K. Skrčená, K. Rathausová, M. Zdeňková

Omluven: M. Brož


Redakční rada projednala:
1) redaktorka Ing. Benešová domluví schůzku s aktivními seniory ve věci obsahu a časování příspěvků
2) za měsíc leden 2019 byly doručeny na mailovou adresu Hlasatele 3 stížnosti
3) v květnovém čísle Hlasatele budou rezervovány dvě strany na informace o volbách do Evropského parlamentu, které se konají 23. – 26. 5. 2019
4) p. Fingr – fotky v Hlasateli – větší na úkor počtu, zaměří se na kvalitu fotek technicky i tematicky

 


Zapsala: K. Rathausová


Za správnost: V. Bílek

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality