Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 22.11.2017

Termín konání: 22. 11. 2017

Čas konání: 17.00 – 17.40 hod.

Místo konání: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, kancelář zástupce starosty Bílka

Přítomni: PhDr. Marcel Pencák Ph.D., Bc. Jitka Kolářová, Ing. Karel Strnad, MUDr. Jana Trková, Jiří Vaníček, Bc. Eva Ingrid Antl Burianová (redaktorka), Mgr. Michaela Mrázková (tajemnice)

Omluveni: Vít Papírník, Mgr. Antonín Randa, Mgr. Petra Šikýřová, Marie Zdeňková

Hosté: Václav Bílek


Předseda zahájil zasedání redakční rady.

Pan Vaníček si stěžoval na opakované pozdní rozeslání náhledu Hlasatele, který je určený pro připomínky redakční rady před jejím zasedáním. Paní redaktorka vysvětlila, že vzhledem k některým událostem posledních dní bylo nutné aktualizovat obsah zpravodaje po obvyklých termínech.

Náhled prosincového vydání Hlasatele

   - titulní strana – změna titulku „Nastal adventní čas / čas adventu“
   - str. 4 – do nadpisu doplnit, že se jedná o volby prezidenta
   - str. 5 – z důvodu ochrany osobních údajů vynechat sken vlastnoručního podpisu pana starosty; osobní
      poděkování p. starosty posunout do jiné části Hlasatele
   - str. 7 – článek Václava Bílka přesunout na str. 8
   - str. 8 – informaci o otevření senátní kanceláře otisknout bez fotografie a na jiné straně Hlasatele
   - str. 10 – místo zápisníku městské policie a článku o přípravách na zimu zařadit harmonogram
     přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad v prosinci 2017
   - str. 11 – rozepsat zkratku OŽP v popisku fotografie
   - str. 12 – p. Kolářová navrhla pro příští vydání uvažovat o kratších článcích na téma územního rozvoje
     (pro lepší čitelnost čtenářů, kteří se touto tématikou prioritně nezajímají)
   - str. 13 – p. Kolářová navrhla pro příští vydání zamyslet se nad nutností celé strany o úklidové akci (akce
     na více místech, zastřešena jedním projektem), MUDr. Trková se k připomínce připojila
   - str. 24 – k článku přidat úvod a text zkrátit, MUDr. Trková navrhla pro příští vydání připojovat k podpisům
     označení subjektu, za který autor píše

   - str. 27 – připojit podpis MUDr. Jany Trkové k článku Komunitní centrum
   - článek Hudba spojuje národy umístit do Hlasatele a podepsat Ing. Karla Strnada

          - RR souhlasí s navrženými úpravami


Zapsala:    Mgr. Michaela Mrázková

Ověřil:         PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality