Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 22.5.2019 (Hlasatel č. 6/2019)

Přítomni: V. Bílek, P. Nejedlíková, Ing. D. Benešová, Ph.D., M. Zdeňková,
                K. Rathausová, P. Fingr, K. Skrčená

Omluven: M. Brož,


Redakční rada odsouhlasila, že se sjednotí popisek pod fotografiemi autorů politických sloupků, tzn. jméno a pod ním pouze strana (nikoli funkce).

Z důvodu přetrvávajících problémů s doručováním Hlasatele v Hostivaři a na sídlišti Košík navrhne Redakční rada prostřednictvím předsedy RR Václava Bílka Radě MČ Praha 15 schválení navýšení počtu výtisků a zřízení výdejních míst. Ing. Benešová a pí Skrčená vytipují v problémových lokalitách místa (Norma, Albert, Toulcův Dvůr, Sokolovna) a dohodnou podmínky pro umístění stojanů.

 

Zapsala: K. Rathausová

 


Za správnost: V. Bílek

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality