Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Koordinace a provádění oprav komunikací v jihovýchodní části hl. m. Prahy

Ne-koordinace oprav

Ze strany hl. m. Prahy není koordinace omezení provozu a uzavírek prováděna s ohledem na akce na místních komunikacích II. a III. tříd, kdy je vydáno např. stanovení na omezení či uzavírku silnice I. třídy bez ohledu na již probíhající, nebo naplánovaná omezení na silnicích nižších tříd. Místní komunikace II. a III. tříd přitom ale trvale nesou zátěž za nedokončené pražské okruhy a radiály.

Typickým příkladem z poslední doby bylo např. omezení či uzavírka Štěrboholské spojky, současně s uzavírkou silnice I. třídy Českobrodská a následně hlavním městem prosazené uzavírky silnic II. třídy v okolí (např. Ke křížkám, Městská, Starodubečská) a k tomu ještě další oprava silnice I. třídy Přátelství, v intravilánu Prahy.

Podrobnosti

Seniorská obálka

Seniorská obálka je projekt, který má usnadnit řešení situací v tísni, v ohrožení zdraví nebo života.

Podrobnosti

Praha 15 zřizuje oficiální distribuční místa Hlasatele!

Dlouhodobé stížnosti občanů Městské části Praha 15 na nedostatečnou distribuci časopisu Hlasatel prostřednictvím České pošty se redakční rada věstníku rozhodla mimo jiné řešit zřízením oficiálních distribučních míst. Hlasatel tak bude kromě poštovních schránek a budovy radnice v Boloňské ulici v Horních Měcholupech k dostání na území Hostivaře - v Sokolovně, v infocentru v Toulcově dvoře a v Městské knihovně v Golfové ulici.

28.8.2019 11:00 Podrobnosti