Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace o silničních uzavírkách v Praze 15 a okolí


Uzavírky a omezení provozu v Praze 15 a okolí 
(uvedeny pouze omezení s větším vlivem na automobilový provoz)

Omezení provozu ul. Průmyslová, k.ú. Hostivař
rekonstrukce mostu X518 – ul. U hostivařského nádraží

Temíny:

      1. etapa – 18. 3. 2020 – 10,00 – 14,00 hod. – postupné uzavření jízdních pruhů v obou jízdních pásech (montáž lešení)
                       19. 3. 2020 – 10,00 – 14,00 hod. -                         dtto
                        ( průjezd v jednom jízdním pásu do a z centra vždy zajištěn )

      2. etapa – 19. 3. 2020 – 24. 4. 2020 – částečná uzavírka odbočovacího pruhu vlevo z ul. Průmyslová do ul. Plk. Mráze a uzavření chodníků po obou stranách Průmyslové pod mostem (obchozí trasa Průmyslová - plk. Mráze – podchod pod nádražím Hostivař – U pekáren – U továren v obou směrech)

Investor: Technická správa komunikací, a.s., Řásnovka 8, P.1
Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o., Nupaky 494

Vydal: příslušný silniční správní úřad  - MHMP – Odbor pozemních komunikací a drah

 

Omezení provozu ul. Švehlova, k.ú. Hostivař – směr centrum
- chodník + pravý jízdní pruh v jízdním pásu ve směru do centra v délce 78m (přeložka inženýrských sítí, obnova povrchu chodníku)

Termín: 9. 3. 2020 – 31. 5. 2020

Investor: CENTRAL GROUP 60. investiční s.r.o., Na strži 1702/65, Praha 4
Zhotovitel:    dtto

Vydal: příslušný silniční správní úřad  –  MHMP – Odbor pozemních komunikací a drah


Omezení provozu – Štěrboholská spojka, k.ú. Štěrboholy
- rekonstrukce vozovky jízdního pásu ve směru jízdy do centra

Termíny:
     1. etapa 21. 3. 2020 – 21. 6. 2020 (uzavírka levého jízdního pruhu)
     2. etapa 22. 6. 2020 – 18. 8. 2020 (uzavírka pravého jízdního pruhu)
(po dobu rekonstrukce bude zachován provoz dvěma pomocnými jízdními pruhy v každém směru jízdy)

Investor:    TSK hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00  Praha 1 – Staré Město, IČ: 034 47 286
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5

Vydal: příslušný silniční správní úřad – MHMP – Odbor pozemních komunikací a drah

 

a dále z informačního zpravodaje Pražské integrované dopravy (PID) č. 05/2020

Trvalé změny PID od 2. března 2020

   Od 2. března 2020 se provoz městských autobusových linek v Praze vrací do obvyklého rozsahu (končí lednovo-únorové omezení provozu části linek). Současně dojde k několika trvalým změnám autobusových linek a úpravám intervalů vyplývajícím z přepravních průzkumů. Vznikají dvě nové linky – 122 z Újezdu u Průhonic na Opatov a 249 ze Zličína do nové bytové zástavby Nový Zličín.
   Ve Středočeském kraji dochází pouze ke kosmetickým změnám vybraných linek, výjimkou je výrazné posílení expresní linky 334 ze Smíchovského nádraží do Jesenice a Psár.

Změny jednotlivých linek

102    Linka je i nadále zkrácena o úsek Sídliště Bohnice – Staré Bohnice (cca od léta 2020 je v souvislosti se změnou trasy linky 236 plánováno její prodloužení do Zámků).
122    Nová linka v trase K Sukovu – Kateřinky – Opatov (v provozu pouze v ranní špičce pracovních dnů v intervalu 30 minut).
151    Prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne z 20 na 30 minut.
157    Nový 1 pár spojů na konci ranní špičky pracovních dnů.
172    Změna průjezdu Malou Chuchlí ve směru Na Hvězdárně beze změny zastávek.
175    Prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne z 20 na 30 minut.
176    Prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne z 10 na 12 minut.
182    Převedení části spojů na konci ranní a odpolední špičky pracovních dnů ve směru z Vinoře na linku 185.
183    Prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne z 20 na 30 minut.
185    Spoje ukončené v zastávce Vinořský hřbitov prodlouženy do zastávky Vinoř, linka posílena o spoje na konci ranní a odpoledne špičky pracovních dnů ve směru z Vinoře převedené z linky 182.
186    Zkrácení intervalů v pracovní dny: z 20 na 15 minut ve špičkách, ze 30 na 20 minut dopoledne.
193    Prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne z 10 na 12 minut.
213    2 spoje v pracovní dny ráno z Křeslic jedou nově již z Nového náměstí.
216    Opětovné zkrácení intervalů v pracovní dny, zrušení provozu o víkendech.
223    Všechny spoje v ranní špičce pracovních dnů nově vyjíždějí již ze zastávky Breitcetlova.
236    Vybrané spoje jsou i nadále prodlouženy o úsek Sídliště Bohnice – Staré Bohnice jako náhrada za linku 102 (cca do léta 2020, kdy se připravuje trvalá změna trasy linek 102 a 236).
240    Prodloužení intervalu v ranní špičce pracovních dnů z 10 na 12 minut.
244    Změna průjezdu Malou Chuchlí ve směru Sídliště Radotín beze změny zastávek.
249    Nová linka v trase Zličín – Nový Zličín (v provozu v pracovní dny cca od 6:00 do 20:00 v intervalu 12 minut v ranní špičce, 30 minut v dopoledním sedle a 15 minut v odpolední špičce).
268    Školní linka v trase Na Pískách – Vojenská nemocnice je zrušena (nahrazena opětovným zkrácením intervalu linky 216).
334    Výrazné rozšíření provozu linky, zkrácení intervalů v ranní špičce na 30–40 minut a v odpolední špičce za 45 minut.
688    Změna časových poloh spojů z důvodu zlepšení přestupních vazeb mezi vlaky a autobusy ve Mstěticích.
902    Zavedení garantované návaznosti v zastávce Vítězné náměstí mezi linkou 91 ve směru z centra a linkou 902 ve směru Lysolaje.

 

aktualizace ke 12.3.2020
Zpracoval: Michal Frauenterka, místostarosta MČ Praha 15 pro dopravu
Podklady: odbor dopravy, hlavní město Praha

MČ v médiích a tiskové zprávy