Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace o silničních uzavírkách v Praze 15 a okolí: říjen - prosinec 2019

Omezení provozu ul. Kutnohorská – I. etapa – oprava komunikace

- zjednosměrnění od ul. Ústřední z centra

Termín: 12.11. 2019 – 13.12. 2019

- objízdná trasa pro IAD a BUS MHD po ul. Dolnoměcholupská – U továren – Průmyslová
- tranzitní nákladní doprava odkloněna po objízdné trase ve směru D1, Jižní spojka, D10, D11 a Hostivař, Strašnice po ul. Podléská, Františka Diviše, Novopetrovická, Mírové hnutí

- součástí akce je celková oprava povrchu vozovky Černokostelecká x Ústřední x Radiová x Kutnohorská za provozu

Investor : Technická správa komunikací, a.s., Řásnovka 8, P1

Zhotovitel : EUROVIA CS, a. s., závod Praha západ, K Hájům 94 Praha 5 - Stodůlky

Příslušný silniční správní úřad  - MHMP – Odbor pozemních komunikací a drah

TISKOVÁ ZPRÁVA MČ PRAHA 15 - najdete ZDE

 

Omezení provozu - obnova vodovodního řadu ul. K Horkám, Praha 10 - Hostivař

V úseku: Hostivařské nám. – Selská (2 etapy)

Termín: 2. etapa – 1.10.2019 –  ???Odbor pozemních komunikací a drah MHMP intenzivně jedná s investorem a zhotovitelem akce o ukončení akce v co nejbližším termínu - poslední předpokládaný termín dokončení je 20.11.2019 !

Dopravní opatření: provoz bude řízen kyvadlově světelnou signalizací

Místo záboru: vozovka  (po dobu 2. etapy bude přemístěna zastávka BUS do prostoru Hostivařského nám.)

Investor:  Pražská vodohospodářská společnost,a.s., Adresa: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

Zhotovitel: Subterra,a.s., Adresa: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Příslušný silniční správní úřad  - MHMP – Odbor pozemních komunikací a drah

TISKOVÁ ZPRÁVA MČ PRAHA 15 k prodoužení termínu uzavírky - najdete ZDE


Omezení provozu - Padovská

Ve dnech 04.11.2019 – 06.12.2019 bude omezen provoz na pozemní komunikaci Padovská z důvodu provádění stavebních prací při opravě povrchu komunikace. Stavba dle postupu prací umožní vjezd do garáží.

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36,100 00  Praha 10, IČ: 430 05 560

Investor:    TSK hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00  Praha 1 – Staré Město, IČ: 034 47

Příslušný silniční správní úřad  – OD ÚMČ Praha 15


Omezení provozu – plukovníka Mráze x Voznická

Ve dnech 28.10.2019 – 15.12.2019 bude částečně omezen provoz na pozemních komunikacích – křižovatka plukovníka Mráze x Voznická z důvodu provádění stavebních prací při úpravě křižovatky a při výstavbě chodníku a přechodu pro chodce..

Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 28/735, 147 00  Praha 4 – Braník, IČ: 471 14 444

Investor:    TSK hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00  Praha 1 – Staré Město, IČ: 034 47 286

Příslušný silniční správní úřad  – OD ÚMČ Praha 15


Omezení provozu - Strašnická, Praha 10 - Hostivař

V termínu 07.10.2019 –1.11. 2019 ( prodloužení z důvodu provedení definitivního povrchu komunikace)
- bude částečně omezen provoz na pozemní komunikaci Strašnická, Praha 10 – Hostivař, v úseku U průseku – NN4890 z důvodu provádění stavebních prací při výstavbě přípojky vody a kanalizace pro „Polyfunkční dům Na Groši II“. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Strašnická – U průseku – Pražská – Strašnická.

Investor:  CENTRAL GROUP 60. investiční s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 289 81 294

Zhotovitel: FK Bau, a.s., Františka Diviše 386/29, 104 00  Praha 10 – Uhříněves, IČ: 265 03 468

Příslušný silniční správní úřad  – OD ÚMČ Praha 15


Uzavírka ul. Do Říčan, k.ú. Běchovice – rekonstrukce komunikace

Termín: 22.10. 2019 – 26.11. 2019
Objízdná trasa IAD + BUS – Ke Kolodějskému zámku – K Dubči – K Běchovicům – Do panenek – Českobrodská v obou směrech
Příslušný silniční správní úřad  - ÚMČ Praha 21


Uzavírka ul. K dálnici, k.ú. Uhříněves

výstavba nového vodovodního řadu DN 800 –11. etapa  

Termín: 7.etapa - 09. 09. 2019 do 30. 11. 2019 ( prodloužení termínu )

Příslušný silniční správní úřad  – ÚMČ Praha 22


Uzavírka ul. Ke kolodějskému zámku ( část v intravilánu Dubeč ), k.ú. Dubeč

- oprava povrchu komunikace  

Termín: předpoklad 11. – 12. 2019 po ukončení uzavírky Do Říčan ( bude upřesněno )

Investor : Technická správa komunikací a.s., Řásnovka 8, P.1

Příslušný silniční správní úřad  – OD ÚMČ Praha 15

 

 

aktualizace k 11.11.2019
Zpracoval: Michal Frauenterka, místostarosta MČ Praha 15 pro dopravu
Podklady: odbor dopravy ÚMČ Praha 15

MČ v médiích a tiskové zprávy