Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace o silničních uzavírkách v Praze 15 a okolí


Uzavírky a omezení provozu v Praze 15 a okolí 
(uvedeny pouze omezení s větším vlivem na automobilový provoz)

Omezení provozu ul. Průmyslová, k.ú. Hostivař
rekonstrukce mostu X518 – ul. U hostivařského nádraží

Termíny:

      4. etapa 6.4. 2020 1:00 hod. – 6.4. 2020 3:00 hod. úplná uzavírka ul. Průmyslová
      2. etapa 6.4. 2020 3:00 hod. – 21.4. 2020 22:00 hod. – uzavírka chodníku + obchozí trasa
      3. etapa 21.4. 2020 22:00 hod. – 22.4. 2020 0:40 hod. – uzavírka rychlích jízdních pruhů  z centra i do centra
      4. etapa 22.4. 2020 0:40 hod. 22.4. 2020 4:10 hod.úplná uzavírka ul. Průmyslová z důvodu demontáže betonového nosníku na mostě
       6. etapa 22.4. 2020 4:10 hod. – 31.5. 2020 – uzavírka chodníků a zkrácení odbočovacícho pruhu kvůli opravě mostu

Objízdná trasa při uzavření podjezdu – U branek ( Sklářská )  - U továren – Dolnoměcholupská
                                                               Kutnohorská – K Měcholupům – Hornoměcholupská – plk. Mráze – Průmyslová v obou směrech
Náhradní pěší trasa – plk. Mráze – podchod ČD – U pekáren – U továren v obou směrech
                                                          

Investor : Technická správa komunikací, a.s., Řásnovka 8, P.1
Zhotovitel : SUPER-KRETE CZECH s.r.o., Nupaky 494

Vydal :  příslušný silniční správní úřad  - MHMP – Odbor pozemních komunikací a drah


Omezení provozu ul. Švehlova, k.ú. Hostivař – směr centrum
- chodník + pravý jízdní pruh v jízdním pásu ve směru do centra v délce 78m (přeložka inženýrských sítí, obnova povrchu chodníku)

Termín: 9. 3. 2020 – 31. 5. 2020

Investor: CENTRAL GROUP 60. investiční s.r.o., Na strži 1702/65, Praha 4
Zhotovitel:    dtto

Vydal: příslušný silniční správní úřad  –  MHMP – Odbor pozemních komunikací a drah


Omezení provozu – Štěrboholská spojka, k.ú. Štěrboholy
- rekonstrukce vozovky jízdního pásu ve směru jízdy do centra

Termíny:
     1. etapa 21. 3. 2020 – 21. 6. 2020 (uzavírka levého jízdního pruhu)
     2. etapa 22. 6. 2020 – 18. 8. 2020 (uzavírka pravého jízdního pruhu)
(po dobu rekonstrukce bude zachován provoz dvěma pomocnými jízdními pruhy v každém směru jízdy)

Investor:    TSK hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00  Praha 1 – Staré Město, IČ: 034 47 286
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5

Vydal: příslušný silniční správní úřad – MHMP – Odbor pozemních komunikací a drah


Uzavírka – ul. K dálnici, k.ú. Uhříněves

komunikace K Dálnici mezi č. p. 646/15 a 674/1 (etapa 11a), k. ú Uhříněves

komunikace K Dálnici mezi č. p. 715/11 a Pitkovickým potokem (etapa 11b), k. ú. Uhříněves

komunikace K Dálnici u Pitkovických rybníků (etapa 14), k. ú. Pitkovice

Termín: 16. 03. 2020  -  11. 05. 2020

Objízdná trasa obousměrně po  komunikacích Žampionová, Františka Diviše, Podleská, Přátelství

Investor : Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Zhotovitel : Čermák a Hrachovec a. s., Smíchovská 929/31, 155 00  Praha 5 - Řeporyje

Vydal : příslušný silniční správní úřad  – ÚMČ Praha 22  – OŽPD

 

a dále z informačního zpravodaje Pražské integrované dopravy (PID) č. 07/2020

Koronavirus – dočasná opatření v PID (od 3. 4. 2020)

Pro všechny dopravní prostředky, zastávky a stanice platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky).

Metro:

Vozy automaticky otevírají dveře ve všech stanicích a zastávkách bez nutnosti využívat tlačítka dveří.

A, B, C – Prázdninový provoz.

Tramvaje:

S výjimkou vozů typu 14T a 15T došlo u všech vozů k omezení výstupu a nástupu u prvních dveří (u řidiče).

Vozy automaticky otevírají dveře ve všech stanicích a zastávkách bez nutnosti využívat tlačítka dveří.

Všechny linky, vč. 4 a 21 – Prázdninový provoz (interval prodloužen o 1–2 min.).

2, 8, 12, 13, 15 – Ruší se provoz v období od cca 22:30 (odjezdy z konečných) do cca 0:30.

16 – Je v provozu i v úseku Kotlářka – Sídliště Řepy.

23 – Zrušena.

91–99 – Jednotný interval 30 min. (jízdní řád shodný s běžným pracovním dnem).

Autobusy:

Ruší hotovostní prodej jízdenek ve všech autobusech. Odbavení budou cestující moci provést alternativními způsoby, a to zakoupením jízdenky v automatu, případně s využitím mobilní aplikace PID Lítačka.

U všech autobusů dochází k fyzickému uzavření předních dveří, které nebudou určeny pro nástup či výstup cestujících, ale pouze pro řidiče.

Ve všech zastávkách budou městské i příměstské autobusy otevírat všechny dveře (vyjma prvních) bez nutnosti využívat tlačítka dveří.

101, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 118, 123, 124, 125, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 157, 158, 161, 162, 165, 167, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 207, 213, 215, 221, 223, 225, 229, 231, 241, 245, 247, 250 – Zavádí se plný (letní) prázdninový provoz.

101, 108, 110, 115, 116, 117, 121, 124, 130, 138, 142, 144, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 160, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 175, 176, 185, 189, 196, 199, 200, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 213 (jen v úseku Želivského – Opatov), 224, 228, 230, 236, 240, 245, 246, 247 – Ruší se provoz v období od cca 22:30 (odjezdy z konečných) do cca 0:30.

100 – Omezení celotýdenně cca o 50 %, od 4.4.2020 provoz ukončen cca v 21:00 celotýdenně.

112 – Omezení celotýdenně cca o 50 % v období cca od 6:00 do 20:00.

119 – Omezení celotýdenně cca o 75 %.

143 – Ruší se víkendový provoz.

166 – Ruší se průjezd nemocnicí Bulovka, tj. ruší se zast. Nemocnice Bulovka, Nemocnice Bulovka-gynekologie, Nemocnice Bulovka-onkologie.

177 – Ruší se posilové spoje v úseku Chodov – Volha.

196 – Ruší se provoz v úseku Kačerov – Kloboučnická.

213 – Ruší se provoz v úseku Želivského – Opatov cca od 22:30 do cca 0:30.

221 – Ruší se posilové spoje v úseku Nádraží Klánovice – Klánovice.

236 – Jezdí podle zimního jízdního řádu (bez letních posil).

241 – Ruší se posilové spoje v úseku Kostrounek – Smíchovské nádraží.

251–275 (školní linky a spoje) – Ruší se provoz školních linek a spojů.

210, 211, 212, 391, 423, 426, 435, 448, 484, 491, 494, 659, 660, 664 – Upravují se jízdní řády v souvislosti s omezením vlaků tak, aby byla nadále zachována návaznost na vlaky.

300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 314, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 340, 342, 343, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 385, 386, 388, 389, 392, 393, 395, 399 (příměstské linky) – Zavádí se omezení provozu (prázdniny) a ruší se školní spoje.

421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 454, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 476, 479, 480, 482, 485, 488, 491, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 531, 555, 580, 583, 584, 589, 590, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 617, 619, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 650, 651, 652, 653, 656, 659, 660, 662, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 674, 675, 676, 678, 679 (regionální linky) – Zavádí se omezení provozu (prázdniny) a ruší se školní spoje.

904, 905, 910, 911, 912, 915 – Jednotný interval 30 min. (jízdní řád shodný s běžným pracovním dnem).

AE – Linka je zrušena.

Cyklobus + 448 – Linka Cyklobusu není zavedena, na lince 448 zůstává v platnosti zimní jízdní řád.

Sezónní/posilové spoje – Ruší se, resp. se nezavádí (např. linky 382, 654).

Vlaky:

Noční (víkendové) rozjezdy všech linek (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S22) – Tyto páry spojů (s příjezdem po 2:00 a s odjezdem cca ve 2:30 na/z Hlavní nádraží, včetně návazného páru do/z Milovic) jsou zrušeny. (Půlnočních spojů s odjezdem v cca 0:30 se to netýká.)

S49, Pražský motoráček – Linky jsou zrušeny.

R9 Praha – Golčův Jeníkov (– Brno) – Ruší se nebo se omezují některé spoje posilující přes den interval na 60 min. (nejede R961, R985, R989, R990, R960, R978, nově jede v sobotu R966).

R16 (Ex6) Praha – Kařez (– Plzeň) – Ruší se nebo se omezují některé spoje posilující přes den interval na 60 min. (nejede R778, R766, R762, R758, R757, R765, R769, R777, Ex565, Ex550, Ex552; jen v pracovní dny jedou R774, R753; jede nově denně R751).

R17 (Ex7) Praha – Olbramovice (– Č. Budějovice) – Ruší se vybrané spoje v pracovní den (R724, R702, R717, R735), o víkendu (R728, R724, R716, R702, R709, R713, R725, R735) a dále se ruší poslední večerní spoj do Prahy (Ex336) a ranní posilový spoj do Prahy (Ex544).

R20 (R15) Praha – Roudnice n. L. (– Ústí n. L.) – Ruší se všechny spoje ve/ze směru Teplice/Cheb (R618, R602, R600, R601), ruší se spoje posilující v pracovní dny ve špičkách interval na 60 min. (kromě ranního R671 – jede nově denně, nejede R675, R679, R687, R691, R695, R698, R694, R686, R682, R678, R674), dále se ruší poslední večerní spoj do Prahy (R699).

R21 Praha – Turnov – Ruší se polední pár spojů (R1144, R1147), poslední spoj z Prahy (R1154) a první spoj do Prahy (R1141).

R22 Kolín – Bělá pod Bezdězem (– Česká Lípa) – Ruší se polední pár spojů (R1190, R1191).

R24 Praha – Rakovník – Ruší se první pár spojů v sobotu (R1201, R1214).

R26 Praha – Březnice (– Písek) – Ruší se odpolední pár spojů v pracovní dny (R1170, R1171), páteční polední pár spojů (R1169, R1172), v neděli jeden polední spoj do Prahy (R1173) a v pondělí ráno z Prahy (R1162).

S1 Praha – Č. Brod – Kolín – Ruší se spoj 8617 (večerní přejezd na S12) a spoj 9363 jeden jen v neděli.

S7 Č. Brod – Praha – Beroun – Ruší se všechny spoje ukončené/začínající v Českém Brodu, ukončené/začínající v Praze-Radotíně a většina spojů ukončených/začínajících v Řevnicích (8807, 8809, 8811, 8813, 8815, 8817, 8819, 8821, 8841, 8843, 8845, 8847, 8849, 8851, 8853, 8855, 8857, 8859, 8861, 8863, 8865; 8810, 8812, 8814, 8816, 8818, 8820, 8822, 8824, 8826, 8846, 8848, 8850, 8852, 8854, 8856, 8858, 8860, 8862, 8864, 8866, 9900, 9902, 9904, 9908, 9910, 9912, 9914, 9916, 9918, 9920, 9922, 9938, 9940, 9942, 9944, 9946, 9948, 9950, 9952, 9954, 9956, 9958, 9960, 9962, 9964, 9966, 9968, 9974, 9976; 9905, 9907, 9909, 9911, 9913, 9915, 9917, 9919, 9921, 9923, 9925, 9927, 9929, 9931, 9933, 9935, 9941, 9943, 9945, 9947, 9949, 9951, 9953, 9955, 9957, 9959, 9961, 9963, 9965, 9967, 9973).

S9 Lysá n. L. – Praha – Benešov u Prahy – Ruší se všechny spoje ukončené/začínající v Říčanech, ukončené/začínající v Lysé n. L. a většina spojů ukončených/začínajících v Praze-H. Počernicích (9103, 9117, 9119, 9121, 9123, 9125, 9127, 9129, 9131, 9133, 9135, 9143, 9147, 9151, 9155, 9159, 9161, 9163, 9167, 9171, 2575; 9100, 9108-v úseku Praha hl. n. – Praha H. Počernice, 9118, 9120, 9122, 9124, 9126, 9128, 9130, 9132, 9134, 9136, 9140, 9144, 9148, 9152, 9156).

S10 Kolín – Týnec n. L. (– Pardubice) – Ruší se posilující spoje v pracovní dny (5011, 5015, 5019, 5033, 5012, 5016, 5020, 5042 – jede jen v pátek), k výraznému rušení spojů dochází o víkendu, a to až na 3-4hodinový interval (5031 – jede jen v sobotu, 5005, 5009, 5017, 5037, 5002, 5006 – jede jen v neděli, 5040, 5018, 5042 – jede jen v neděli, 5044 – jede jen v sobotu).

S12 Poříčany – Nymburk – Ruší se ranní školní spoje (15830, 15853), a dále spoj 8617 (noční vlak z S1) a 8812 (ranní vlak na S7).

S18 Kolín – Ledečko – Ruší se vybrané spoje odpoledne v úseku Kolín – Uhlířské Janovice (22220, 22223, 22224).

S20 Kolín – Čáslav – Světlá n. Sáz. – Ruší se ranní spoje 9119 a 9481 (ranní prodloužená S2) a víkendové polední spoje (1813, 5957).

S21 Nymburk – Kopidlno – Ruší se ranní školní spoj (15830).

S22 Praha – Lysá n. L. – Milovice – Ruší se vybrané večerní spoje (9437, 9438-v úseku Praha – Lysá n. L.), 25648).

S27 Čáslav – Třemošnice – Ruší spoje posilující v pracovní dny odpoledne interval na 60 min. (15919, 15923, 15927, 15918, 15924, 15930).

S28 K. Hora – Zruč nad Sázavou – Ruší se odpolední posilové spoje v úseku Kutná Hora město – Zbraslavice (2427, 2431, 2430, 2434).

S33 Mělník – Mšeno – Sobotka – Ruší se poslední sobotní spoje v úseku Mělník – Mšeno (18538, 18539).

S40 Kralupy n. Vlt. – Slaný – Telce – Ruší první ranní víkendové spoje v úseku Peruc – Slaný (9760, 9701).

S43 Neratovice – Kralupy n. Vlt. – Ruší se ranní školní spoje (19507, 19506).

S53 Rakovník – Kralovice u Rakovníka – Ruší poslední sobotní spoje (17756, 17757).

S54 Praha – Hostivice – Slaný – V provozu zůstávají spoje původně ukončené se zimní sezónou (19750, 19754, 19751, 19757).

S74 Rakovník – Beroun – V provozu nejsou o víkendu spoje pro letní sezonu (7711, 7719, 7723, 7706, 7714, 7718).

S80 (Praha –) Čerčany – Zruč n. Sáz. – Ledeč n. Sáz. – V provozu nejsou o víkendu spoje pro letní sezonu (9209, 9211-v úseku Praha – Čerčany, 9213, 9216-v úseku Praha – Čerčany, 1598), a dále vybrané spoje v pracovní dny (9263, 9265, 9264, 9214-v úseku Ledeč n. Sáz. – Zruč n. Sáz., 9249, 9248).

S98 Olbramovice – Sedlčany – Ruší odpolední posilující spoje (26127, 26133, 26122, 26128).

S99 Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov – Ruší se ranní školní spoje (19143, 19142).

U4 Hněvice – Roudnice n. L. (– Ústí n. L.) – Ruší se ranní posilový spoj z Hněvic (6930).

U21 Roudnice n. L. – Bříza obec – Ruší se poslední večerní pár spojů v pracovní dny (19633, 19634).

U22 Vraňany – Bříza obec – Ruší se poslední večerní pár spojů v pracovní dny (12347, 12348).

LET1291, LET1293, LET1295; LET1290, LET1292, LET1294 (Praha – Kolín) – Ruší se spoje Leo Express Tenders.

Sezónní/rekreační/výletní vlaky – Ruší se všechny spoje (Bezdězský rychlík, Cyklo Brdy, Cyklohráček, Český ráj, Kokořínský rychlík, Posázavský motoráček, Rakovnický rychlík a sezónní vlaky Praha – Čerčany – Zruč nad Sázavou).

Pokladny ČD – Ruší se provoz pokladny Praha-Veleslavín.

Trolejbus:

58 – Linka je zrušena.

Lanová dráha na Petřín:

Provoz je zastaven.

Přívozy:

Ruší se doplňkový hotovostní prodej jízdenek i kontrola dokladů převozníkem. Odbavení mohou cestující provést alternativními způsoby (využitím mobilní aplikace PID Lítačka, zakoupením jízdenky v předstihu v automatu).

P4, P5 – Linky jsou zrušeny.

Vlaky v Praze a okolí čeká mírné omezení od 3. dubna 2020

Z důvodu významného poklesu poptávky po cestování v Praze a Středočeském kraji a v návaznosti na doporučení Vlády ČR dochází na základě dohody Hl. m. Prahy a Středočeského kraje od pátku 3. dubna 2020 k omezení provozu vlaků na vybraných linkách S.

Největší změny se týkají linky S7 v úseku Řevnice – Praha – Český Brod a S9 v úseku Lysá nad Labem – Praha. Na těchto linkách budou zrušeny vložené spoje, které zkracují základní půlhodinový interval na 10–15 minut. Již od pondělí 30. března 2020 je omezen provoz vložených vlaků ve všední dny dopoledne mezi Prahou a Říčany.

Na většině hlavních linek z Prahy do Středních Čech (S1, S2+S22, S7 a S9) dojde k omezení provozu po 22. hodině. Ostatních železničních tratí a Praze a Středočeském kraji se změny dotknou pouze okrajově. Celkově je rozsah železniční dopravy v Praze a Středočeském kraji omezen cca o 14 %.

Změny na páteřních železničních linkách:

 • S7 Český Brod – Praha – Beroun: Zrušen provoz linky v úseku Český Brod – Praha hl. n. a v úseku Praha hl. n. – Praha-Radotín – Řevnice ve špičkách pracovních dnů zrušeny posilové spoje (prodloužen interval z 10–20 na 30 minut).
 • S9 Lysá nad Labem – Praha – Benešov: Zrušeny vložené posilové vlaky v úseku Praha hl. n. – Lysá nad Labem zejména v odpolední špičce pracovních dnů. Již od 30. 3. jsou zrušeny vložené vlaky v pracovní dny dopoledne a večer v úseku Praha hl. n. – Říčany (prodloužení intervalu z 15 na 30 minut).

Změny na ostatních železničních tratích:

 • S10 Kolín – Týnec nad Labem (– Pardubice): Ruší se vlaky posilující v pracovní dny ráno a odpoledne, omezuje se víkendový provoz (realizováno již od 28. 3.).
 • S12 Poříčany – Nymburk: Zrušeny vybrané vlaky v pracovní dny ráno a večer.
 • S18 Kolín – Ledečko: Zrušena část vlaků v pracovní dny odpoledne v trase Kolín – Uhlířské Janovice.
 • S20 Kolín – Vlkaneč (– Světlá nad Sázavou): Zrušeny vybrané vlaky v pracovní dny a o víkendu v úseku Kolín – Čáslav.
 • S21 Nymburk – Kopidlno: Zrušen 1 vlak v pracovní dny ráno z Rožďalovic.
 • S27 Čáslav – Žleby: Zrušení posilových vlaků v pracovní dny odpoledne v úseku Čáslav – Žleby (prodloužení intervalu z 60 na 120 minut).
 • S28 Kutná Hora – Zruč nad Sázavou: Zrušeny 2 páry vlaků v pracovní dny odpoledne v trase Kutná Hora město – Zbraslavice.
 • S33 Mělník – Mšeno: Zrušen poslední večerní pár vlaků v sobotu.
 • S40 Kralupy nad Vltavou – Slaný – Telce: Zrušen 1 pár vaků o víkendech ráno v úseku Slaný – Peruc.
 • S43 Neratovice – Kralupy nad Vltavou: Zrušen 1 pár vlaků v pracovní dny ráno.
 • S53 Rakovník – Kralovice: Zrušen poslední večerní pár vlaků v sobotu.
 • S80 Čerčany – Zruč nad Sázavou: Zrušeny vybrané vlaky v pracovní dny i o víkendu.
 • S98 Olbramovice – Sedlčany: Zrušeny 2 páry vlaků v pracovní dny odpoledne.
 • S99 Benešov – Trhový Štěpánov: Zrušen 1 pár vlaků v pracovní dny ráno v trase Benešov – Vlašim.

Zároveň připomínáme, že již od 21. 3. 2020 jsou zrušeny noční víkendové vlaky z Prahy do středních Čech s rozjezdem z pražského Hlavního nádraží kolem 2:30. Dále je již od 18. 3. 2020 zrušena městská železniční linka S49 Roztoky u Prahy – Praha-Hostivař. Nejezdí také nostalgická linka Pražský motoráček z pražského Hlavního nádraží přes tzv. Pražský Semmering do stanice Praha-Zličín. Postupně došlo také k omezení některých dálkových vlaků objednávaných Ministerstvem dopravy ČR, kde je uznáván Tarif PID (např. směr Kolín, Benešov, Beroun nebo Roudnice nad Labem).

Úpravy návazných autobusových linek

V souvislosti s omezením vlaků dochází od 3. 4. 2020 také k úpravám jízdních řádů následujících autobusových linek PID: 210, 211, 212, 391, 423, 426, 435, 448, 484, 491, 494, 659, 660 a 664.

Doporučení jak cestovat dopravními prostředky PID v době nouzového stavu

 • dodržovat základní pravidla osobní hygieny (důkladné mytí rukou, kýchání do rukávu, používání jednorázových kapesníků)

 • při čekání na zastávce i během cesty ve vozidle udržovat minimální odstup od ostatních spolucestujících, pokud je to možné

 • vyvarovat se fyzického kontaktu s ostatními spolucestujícími

 • minimalizovat kontakt s částmi vozidla, pokud je to možné (např. tlačítka otvírání dveří, řidiči městských linek na stálých zastávkách jsou povinni otvírat všechny dveře)

 • respektovat ochrannou zónu ve vozidle vymezenou řidičem

 • na autobusových linkách a u starších typů tramvají nepoužívat k nástupu ani výstupu přední dveře

 • při nákupu jízdenek lze použít platbu bezkontaktní platební kartou nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka

 • omezit cesty veřejnou dopravou na nezbytné minimum

 • při pozorování příznaků nemoci nepoužívat veřejnou dopravu vůbec

Kde získat informace o aktuálním provozu PID

 • Infolinka PID 234 704 560 (pracovní dny 6:00–20:00, víkendy 8:00–18:00)

 • Webové stránky:

 • Informace o jízdních řádech:

 • Facebook PID:

 • Twitter PID:

 • Mobilní aplikace PID Lítačka

Zahájení provozu sezonních přívozů

Od soboty 28. března 2020 se k celoročním přívozům P1, P2 a P8 připojily i některé tradičně sezonní přívozy. Lodní linky P3, P6 a P7 i přes aktuální situaci vyplují ve stejném režimu jako loni a zlepší tak například spojení na nákup potravin či do lékárny (přívoz P6 v Modřanech pro obyvatele Lahoviček, přívoz P7 mezi Karlínem a Holešovicemi) či zjednoduší cesty do práce například s kolem (přívozem P3 místo oklikou přes Barrandovský most).

Přívozy jsou velice hygienický způsob dopravy, protože jsou neuzavřené a dostatečně provětrávané čerstvým vltavským povětřím. Na všech lodních linkách aktuálně platí omezení prodeje a kontroly jízdních dokladů. Z důvodu výrazně rekreační funkce a omezení v souvislosti s koronavirem, které se týká volného pohybu osob, zatím nebude zahájen provoz přívozů v oblasti severního cípu Císařské louky (nově naplánovaných jako linky P4 a P5). Více informací naleznete na www.pid.cz/privozy.

Seznam pražských přívozů v provozu od soboty 28. března 2020:

 • P1 Sedlec – Zámky: V provozu denně do 20:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:45.

 • P2 V Podbabě – Podhoří: V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:30.

 • P3 Lihovar – Veslařský ostrov: V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.

 • P6 Lahovičky – Modřany: V provozu denně do 19:00–21:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.

 • P7 Pražská tržnice – Ostrov Štvanice – Rohanský ostrov: V provozu denně do 19:00 až 22:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.

 • P8 Troja – Císařský ostrov: V provozu denně do 19:00–21:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.

Omezení provozu prodejních míst jízdních dokladů

V souvislosti s nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními vyhlášenými Vládou ČR jsou od 14. března 2020 dočasně uzavřena infocentra a prodejní místa jízdních dokladů.

Od 1. dubna 2020 je otevřeno prodejní místo Centrální dispečink (Na Bojišti 5, Praha 2), kde je možné zakoupit veškeré jízdní doklady včetně papírových. Provozní doba: pondělí – pátek od 9:30 do 17:00.

Od 3. dubna 2020 DPP obnoví provoz také v šesti střediscích dopravních informací: Anděl, Hlavní nádraží 1 a 2, Hradčanská, Můstek a Nádraží Veleslavín.

A od pondělí 6. dubna 2020 DPP otevře dalších sedm prodejních míst jízdenek v těchto stanicích metra:

 • Trasa A: Bořislavka, Skalka

 • Trasa B: Černý Most, Florenc, Zličín

 • Trasa C: Háje, Letňany

  Otevírací doba těchto provozoven bude do odvolání omezena na pracovní dny od 9:30 do 17:00. Všechna místa budou sloužit pouze k prodeji jízdenek nebo časových kuponů. Prodej doplňkového sortimentu, jako jsou suvenýry či mapy a výdej zásilek z Fanshopu DPP, je po dobu vyhlášeného nouzového stavu pozastaven.

  V provozu zůstává také kontaktní centrum Lítačky (Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1, provozní doba pracovní dny 9:00–16:00), kde je možné pořídit kartu Lítačka nebo si zakoupit elektronické předplatní kupony.

Jak v dnešní době kupovat jízdenky? Nejlépe bezkontaktně a elektronicky!

Přinášíme přehled možností, jak si v těchto dnech pořídit jízdenky pro jednotlivou jízdu i předplatní kupony PID. Jelikož je výrazně omezen prodej papírových kuponů, doporučujeme všem jednoduchý a rychlý nákup jízdného z pohodlí domova pomocí mobilní aplikace či e-shopu PID Lítačka.

Pro nákup jízdenek v mobilní aplikaci PID Lítačka stačí mít tuto aplikaci staženou (https://app.pidlitacka.cz/), zaregistrovat se pomocí e-mailu a zadat platební údaje z vaší platební karty. Pokud využíváte krátkodobé jízdenky, aplikace Vám podle vyhledaného spojení sama nabídne nejvhodnější. Krátkodobé jízdenky můžete kupovat i svým blízkým. Pro nákup dlouhodobých časových kuponů je nutné nahrát také svou aktuální fotografii. Kromě nákupu můžete mobilní aplikací se zakoupenými kupóny také zcela nahradit plastovou kartu Lítačka. Aplikace vás také navíc sama upozorní na konec platnosti již zakoupených kupónů.

Přehled možností nákupu jízdních dokladů PID:

Jízdenky pro jednotlivou jízdu:

 • mobilní aplikace PID Lítačka (plný sortiment, platba kartou)

 • SMS jízdenky na čísle 90206 (jen MHD Praha, platí pouze v pásmu P)

 • jízdenkové automaty a platební terminály v metru a na vybraných zastávkách povrchové dopravy (plný sortiment, platba bezkontaktní kartou nebo mincemi)

 • platební terminály v tramvajích – platby bezkontaktní platební kartou (jen MHD Praha, platba kartou)

 • osobní pokladny Českých drah (plný sortiment, platba hotovostí nebo kartou)

 • trafiky

  Dlouhodobé předplatní kupony:

 • přes e-shop PID

  • mobilní aplikace PID Lítačka (viz dále)

  • karta Lítačka

  • bezkontaktní platební karta

  • In karta Českých drah

 • kupon je nově možné si koupit přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka (https://app.pidlitacka.cz/) (není nutné mít žádnou fyzickou kartu, jen je nutné se zaregistrovat do systému pomocí e-mailu, nahrát fotografii a zadat potřebné základní osobní údaje včetně těch platebních) – zde je odkaz na časté dotazy pro nákup kuponů v mobilní aplikaci: https://app.pidlitacka.cz/faq#faq-kupony

 • kontaktní centrum PID Lítačky ve Škodově paláci (Jungmannova 35, Praha 1, otevřeno v pracovních dnech od 9:00 do 16:00) – plný sortiment elektronických kuponů včetně vydávání nových karet Lítačka

 • centrální dispečink DPP (Na Bojišti 5, Praha 2), od 3. 4. 2020 také infocentra DPP (Anděl, Hlavní nádraží 1 a 2, Hradčanská, Můstek a Nádraží Veleslavín) a předprodejní místa ve stanicích metra Bořislavka, Skalka, Černý Most, Florenc, Zličín, Háje a Letňany, kde je možné zakoupit veškeré jízdní doklady včetně papírových. Provozní doba: pracovní dny od 9:30 do 17:00

 • papírové kupony pro cestování ve Středočeském kraji je možné zakoupit také v osobních pokladnách Českých drah

  Úplný seznam možností, kde koupit jízdenku: https://pid.cz/kde-koupit-jizdenky/

  Mapa prodejních míst: https://pid.cz/kontakty/prodejni-mista/.

Odložení plánovaných integrací PID ve Středočeském kraji

V souvislosti s pokračujícími opatřeními vlády ČR během probíhající pandemie koronaviru bude realizace integračních projektů v oblastech Zásmucko, Voticko, Kokořínsko a Dobrovicko oproti původním předpokladům odložena.

Termín realizace těchto projektů bude záviset na ukončení nouzového stavu v ČR a navazujících opatřeních spočívajících zejména v omezeném pohybu osob. V tuto chvíli předpokládáme, že po ukončení opatření vlády ČR proběhne během následujících cca dvou týdnů u výše uvedených oblastí kontrola připravenosti projektů. Nový termín integračních projektů pak bude následně stanoven s odstupem čtyř až šesti týdnů po provedeném zhodnocení stavu připravenosti jednotlivých projektů a též ve vazbě na epidemiologický stav v České republice. Odložení realizace se týká také navazujících úprav autobusových linek, které nebudou v rámci těchto integračních projektů zapojeny do systému PID, ale jejichž změny byly integrací v jednotlivých oblastech vyvolány.

O konečném termínu realizace budeme včas informovat na internetových stránkách www.pid.cz (nyní lze předpokládat realizaci u prvních připravených projektů nejdříve během letních prázdnin).

 

aktualizace ke 3.4.2020
Zpracoval: Michal Frauenterka, místostarosta MČ Praha 15 pro dopravu
Podklady: odbor dopravy, hlavní město Praha

MČ v médiích a tiskové zprávy