Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

JEDNAT NEBO NEJEDNAT? O TO NYNÍ JDE. KRITICKÉ ODSUDKY O PRO-DEVELOPERSKÉ KOALICI JSOU JEN PRÁZDNÝ BLÁBOL.

Ve Výboru územního rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 15 budou projednávány záměry bytových a polyfunkčních výstaveb soukromých vlastníků, kterým hlavní město Praha vydalo povolení, tj. obdrželi od něj souhlasné „závazné stanovisko“ o souladu záměru s platným územním plánem.

Toto posouzení o souladu s územním plánem, pro stavby „větší než garáž“, již téměř dva roky nečiní místní stavební úřad, ale odbor územního rozvoje hl. m. Prahy.

O různých podobách záměrů i formách spolupráce stavebníků se samosprávou městské části Praha 15 se v těchto případech jedná roky, na některé záměry již městskou částí byly v minulosti uzavřeny, předjednány či stavebníkem navrženy benefity pro městskou část. A to jak benefity finanční (dary), tak i materiální (převod pozemků na obec). Se stavebníky byly také vyjednány či předjednány jejich různé ústupky (zúžení záměru, ustoupení od jiného záměru v území, apod.).

Stavebníci se nyní k obnovení nabídek spolupráce vracejí i přesto, že povolení (závazné stanovisko) již od hlavního města Prahy, často už před rokem, získali. Zčásti je pro ně výhodné jejich ústupek spojit s jednodušším připojením na komunikaci či k získání jednodušších přístupů k inženýrským sítím, dílem jde i o způsob zajištění, vlastnictví i provozování nezbytného veřejného vybavení (hlavně stále potřebných školek) v okolí či přímo uvnitř jejich stavebních záměrů.

S ohledem k faktu, že záměry jsou v souladu s platným územním plánem, mohou být možnosti přístupu samosprávy městské části v zásadě jen dva. Buď se stavebníky nejednat vůbec a v rámci povolovacího řízení uplatnit k záměrům své připomínky. Anebo jednat a pokoušet se vyjednat co nejlepší podmínky pro městskou část, a tím i pro její obyvatele.

A právě těchto několik záměrů, které bude samospráva městské části ještě tento měsíc projednávat, mezi tyto příklady patří. Rozhodovat se bude právě o způsobech dalšího postupu. Ne o tom, zda se záměr realizovat bude či ne. O tom již dávno rozhodl někdo bez nás.

Autor článku: michal.frauenterka@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy