Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Ke konci roku skončí pohotovost na poliklinice Malešice a dětská zubní pohotovost Nad Olšinami

Rada městské části Praha 10 na svém jednání 11. června schválila ukončení lékařské pohotovostní služby na poliklinice Malešice a dětské zubní pohotovosti Nad Olšinami. Provoz bude ukončen k 31.12.2019.

"Vzhledem k finanční kondici městské části již nebylo v našich silách ve stávajícím modelu financovat tyto služby. Vycházeli jsme také z toho, že zajištění lékařské pohotovostní služby svěřuje zákon krajům a iniciativa naší městské části je vysoce nad rámec zákona," informoval Prahu 15 za radní Prahy 10 Mgr. Michal Kočí. Dále uvedl, že s žádostí o spolufinancování pohotovosti se obrátili jak na Magistrát tak na přilehlé městské části, avšak neúspěšně. Stále jsou však připraveni podílet se obnovení provozu, pokud by některé další městské části měly zájem se na provozních nákladech podílet.

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy