Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Seniorská obálka

Seniorská obálka je projekt, který má usnadnit řešení situací v tísni, v ohrožení zdraví nebo života. Jde o formulář, na který senioři vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na blízké osoby a praktického lékaře.

Seniorská obálka se skládá ze dvou částí. První část je určená pro klienta k vyplnění důležitých informací o nemocech, lécích a kontaktech, které se při změně zdravotního stavu vždy aktualizují. Druhá část karty obsahuje důležitá sdělení a telefonní čísla na Úřad MČ Praha 15 – Odbor sociální péče, CSOP Praha 15 – Pečovatelskou službu a další telefonní čísla integrovaného záchranného systému.

Kam umístit Seniorskou obálku?

Karta se umísťuje na viditelném místě v bytě.  Buď na lednici (pomocí magnetu nebo na vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného sytému hl. m. Prahy (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech! Při změně léčivých přípravků se musí karta aktualizovat.

Kde mohou senioři obálku/formulář získat?

  1. Na ÚMČ Praha 15 – podatelna, Odbor sociální péče
  2. Na webových stránkách MČ Praha 15 a CSOP Praha 15
  3. V Klubu seniorů a Komunitním centru CSOP Praha 15
  4. U pečovatelské služby CSOP Praha 15
  5. U sociálního pracovníka CSOP Praha 15

Stáhnout seniorskou obálku

Najdete ji zde (PDF, 1.49 MB) nebo zde: strana 1 (JPG, 278 kB), strana 2 (JPG, 360 kB)
(Lze použít i ve formě černobílé, není nutné tisknout v barvě)

Pokyny k vyplnění najdete zde (PDF, 650 kB)

Video popisující projekt najdete zde.

Kdo může pomoci s vyplněním údajů?

Se souhlasem klienta mohou pomoci s vyplněním:

  • pracovníci pečovatelské služby CSOP Praha 15
  • pracovníci Odboru sociální péče  ÚMČ Praha 15
  • pracovníci Komunitního centra, Klubu seniorů CSOP Praha 15
  • osoba blízká

Jaké důležité dokumenty musí klient přinést k vyplnění

Klient musí pomáhajícímu pracovníkovi přinést aktuální lékařskou zprávu např. od praktického lékaře (výpis, který obsahuje výčet onemocnění a léků) nebo propouštěcí zprávu z poslední hospitalizace v nemocnici.

Informace o projektu: v časopise Hlasatel číslo 12/2019, v Mobilním rozhlasu, na Facebooku, webových stránkách MČ Praha 15 a CSOP Praha 15.

Dotazy k projektu zodpoví: pracovníci Odboru sociální péče ÚMČ Praha 15 na telefonním čísle 281 003 114 nebo osobně v úředních hodinách a dále pracovníci Pečovatelské služby CSOP Praha 15 na telefonním čísle 725 927 131 a e-mailu: pecovatelskasluzba@csop-praha15.cz

Autor článku: oit@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy