Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Stanovisko Ing. arch. Vladimíra Lavríka ke kauze související s Obytným resortem K Jezeru (lokalita – Pila Kaplan)

Stanovisko Ing. arch. Vladimíra Lavríka ke kauze související s Obytným resortem K Jezeru (lokalita – Pila Kaplan)

Architekt MČ Praha 15 Ing. arch. Vladimír Lavrík vydal stanovisko k informacím šířícím se prostřednictvím sociálních sítí opozičního hnutí s titulkem ANO/ODS/TOP 09 souhlasí s výstavbou v Lesoparku

Text stanoviska:

Jednoznačně nemohu souhlasit s tvrzením publikovaným na facebookových stránkách hnutí Patnáctka náš domov. Do zmiňovaného územního řízení podala MČ Praha 15 prostřednictvím místostarosty pro územní rozvoj Ing. Petra Neumanna námitku.

Domnívám se, že jednoznačně jedno tvrzení popírá druhé. Prostudováním celého spisu v rámci řízení byl jednoznačně prokázán stavebníkem soulad se všemi podmínkami a limity v území pro uvedenou stavbu.

V době projednávání předmětného záměru v komisi územního rozvoje a životního prostředí (pouze poradního orgánu Rady MČ Praha 15) nebyla účinná nová změna platného územního plánu sídelního útvaru Hl.m.Prahy vedená pod č.2832 a proto nemohla být zohledněna.

Ta určila, že území není ve stávajícím územním plánu vedené jako stabilizované, ale transformační (což potvrdilo ve svém rozhodnutí MMR ČR a následně v závazném stanovisku i Odbor územního rozvoje MHMP). Tím byl potvrzen soulad záměru s funkčním využitím dle platného územního plánu.

Opakovaně uvádím, i přes zmiňovanou známou skutečnost, námitka byla MČ Prahou 15 podána a je zcela na rozhodnutí státní správy – stavebního úřadu, jak se s ní v rámci územního řízení na zmiňovanou stavbu vypořádá.

Dovolte mi osobní názor, nepokládám za zcela legitimní požádat prostřednictvím §106 o formulaci námitky podané MČ Prahou 15 do neukončeného řízení, veřejně ji publikovat a napadat. O to víc, když Patnáctka náš domov neudělala v daném záměru absolutně nic, i když tuto možnost měla prostřednictvím Dr. Pencáka celé čtyři roky. Nechci napovídat, ale třeba podnětem na změnu územního plánu v dané lokalitě dle §44 odst. B Stavebního zákona. A s politováním musím konstatovat, že se nejedná pouze o tuhle kauzu, ale dá se předpokládat, že takhle bude přistupováno ve všech již z minulosti známých záměrech.  

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy