Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Startuje první ročník participativního rozpočtu Prahy 15!

Zastupitelé Prahy 15 schválili po bouřlivé diskuzi na březnovém zastupitelstvu uvolnění částky 200 tisíc korun z rozpočtu městské části pro první ročník participativního rozpočtování. Poprvé v historii městské části tak budou občané sami navrhovat a svým hlasováním podporovat projekty, které radnice v letošním roce zrealizuje.
 
Přicházet se svým návrhem může každá fyzická osoba starší 15 let, která trvale bydlí či pracuje na území MČ Praha 15. Veškeré informace, pravidla i potřebný formulář k přihlášení naleznou zájemci na webových stránkách městské části. Podávat své návrhy mohou od 15. dubna do 30. května 2019. Náklady na jeden navrhovaný projekt však prozatím nesmí dle schválených pravidel přesáhnout částku 50 tisíc korun.
 
Posouzení přihlášených projektů se uskuteční v období od 1. do 21. června. Všechny projekty, které splní schválená pravidla postoupí do finálního výběru, následně budou konzultovány s případným realizátorem a dodavatelem. Zde se bude posuzovat hlavně skutečnost, zda lze navrhovaný projekt zrealizovat  za uvedenou cenu, v posledním červnovém týdnu pak budou zveřejněny projekty, které postoupily do samotného hlasování občanů. Ti mohou o svých favoritech rozhodnout v období od 30. června do 7. září.  Následně budou do 15. září prezentovány výsledky hlasování  a stanoven bude finální seznam vítězných projektů.
 
Realizační fáze jednotlivých projektů je naplánována na období od 16. září do 20. listopadu 2019.

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy