Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Tisková zpráva – SOKP – stavba 511 Běchovice – dálnice D1

Územní řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ začíná 24. července 2019 veřejným ústním jednáním.

ŘSD také připravilo vizualizaci budoucí stavby, kterou najdete na následujícím odkaze https://youtu.be/3w1CvjW9ySM

Autor článku: michal.frauenterka@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy