Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Veřejné prohlášení Rady MČ Praha 15 – zástupců koalice ODS, Hnutí ANO 2011, TOP 09

My, níže podepsaní zástupci politických subjektů, tvořících koalici ve vedení městské části Praha 15, tímto dále prohlašujeme, že:

- odmítáme jakákoliv tvrzení o podpoře developerské bytové výstavby a nařčení z neuplatňování zákonných nástrojů daných samosprávě v územních a stavebních řízení,

- odmítáme neustálé podněcování veřejnosti k výpadům vůči stávající koalici na místní radnici z titulu údajného pro-developerského postoje,

- odmítáme klamání veřejnosti, že lze ten který bytový projekt zastavit, pokud má vydané závazné stanovisko hl. m. Prahy o souladu záměru s územním plánem,

- odmítáme uvádět veřejnost v omyl, využívaje neznalosti právní úpravy, tak jak činí PND tvrzeními, že v minulosti zastavili realizaci toho kterého projektu,

- odmítáme u projektů, u nichž nelze zákonnými opravnými prostředky dosáhnout jejich zastavení nebo změny, nečinně přihlížet a nepokusit se na základě dohod získat ve prospěch obyvatel MČ Praha 15, určité benefity a kompenzace v oblastech jako je doprava, školství, sport, apod.

Dále vyzýváme představitele politického uskupení „Patnáctka náš domov“ k předložení relevantních dokumentů, popř. sdělení právních institutů:

- prokazujících, že zastavili, zrušili s absolutním účinkem realizaci bytové výstavby na území MČ Praha 15, tak že již žádná řízení neprobíhají a probíhat nebudou a developer na dotčeném pozemku žádný bytový dům nepostaví.

- prokazujících, že stávající koalice na městské části Praha 15, měla a má k dispozici právní instituty, které nevyužila pro zastavení/zrušení bytové výstavby na jejím území.

Autor článku: oit@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy