Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vyjádření RMČ Praha 15 k zábavnímu parku Krtkův svět

Vyjádření RMČ Praha 15 k zábavnímu parku Krtkův svět

Radní MČ Praha 15 na svém čtvrtečním mimořádném zasedání diskutovali o všech okolnostech, které provázely a stále provázejí otevření zábavního parku Krtkův svět na pomezí Horních a Dolních Měcholup.

Vzhledem k tomu, že městské části byla doručena celá řada dotazů souvisejících zvláště s bezpečností zmíněného areálu, rozhodli se radní ke společnému vyjádření.

V první řadě je třeba deklarovat, že radní kvitují nápad na zřízení rodinného areálu tohoto typu, avšak zvláště areál užívaný rodinami s malými dětmi musí splňovat bezpodmínečně všechny zákonem dané náležitosti související s bezpečností. Radní byli informováni, že v areálu může hrozit nebezpečí související s vysokotlakým plynovým potrubím a vedením vysokého napětí.

Radní se jednomyslně shodli, že pokud majitel a provozovatel areálu splní vše, co dle zákona splnit musí, aby v první řadě byla zajištěna bezpečnost návštěvníků zábavního parku, vedení městské části bude jedině rádo, že na území naší městské části vznikl tak unikátní objekt, za kterým už nyní stojí velký kus práce a bude aktivity provozovatele rádo podporovat. Radní se dále shodli, že je v nejlepším zájmu všech poskytnout majiteli areálu součinnost s narovnáním současné situace tak, aby občané Prahy 15 mohli bezpečně Krtkův svět navštěvovat.

Autor článku: no-reply@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy