Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tichý svět propojuje slyšící a neslyšící – MČ Praha 15 je mediálním partnerem
 

Městská část Praha 15 navázala v říjnu loňského roku spolupráci s organizací Tichý svět, která dlouhodobě pomáhá neslyšícím v České republice. Společnost pro městskou část připravila informační videa pro sluchově handicapované občany, která usnadňují orientaci na webových stránkách a pomáhají při vyřizování nejběžnějších úředních záležitostí. Přetlumočena je oblast sociální, matriční agenda, osobní doklady, školství, zdravotnictví a další.
Dalším důležitým krokem v podpoře sluchově handicapovaných občanů je spuštění Tiché linky, online tlumočnické služby. Ta je na Úřadu MČ Praha 15 zpřístupněna od začátku února 2019.
Městská část chce s Tichým světem spolupracovat dlouhodobě, proto zařídila pro své zaměstnance workshopy, díky nimž si vyzkoušejí nejběžnější situace, které neslyšící musí v běžném životě řešit, naučí se základům znakového jazyka a od lektorů získají mnohé další zkušenosti. Městská část jako mediální partner Tichého světa zároveň podporuje veškeré jeho aktivity, jednorázové i dlouhodobější.

 

 

Od roku 2006 organizace Tichý svět propojuje slyšící a neslyšící a v současné době působí již v deseti krajích České republiky. Poskytuje neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění do společnosti.

 

Tichý svět poskytuje odborné sociální poradenství, kde formou podpory pomáhá klientům lépe se orientovat v náročných životních situacích a hledat vhodnou strategii k jejich řešení. Vyřizuje s nimi sociální dávky a příspěvky, invalidní důchody a průkazy ZTP a poskytuje poradenství také ohledně dluhové problematiky. V Tichém světě funguje právní poradna, ve které se klienti mohou poradit v oblasti pracovněprávních vztahů, občanského práva, trestního práva, insolvenčního práva apod.

 

Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena sluchově postiženým a umožňuje jim bez bariér telefonovat a komunikovat se slyšícími. Klient si zvolí, zda dává přednost komunikaci ve znakovém jazyce a spojí se s tlumočníkem, nebo dává přednost komunikaci prostřednictvím psané češtiny a zvolí přepis mluvené řeči do psaného textu. Tímto způsobem je možné zavolat si např. k lékaři, do banky či do zaměstnání nebo lze službu využít v případě osobního jednání, např. při jednání na úřadě, v nemocnici. Tlumočníci Tiché linky rovněž v reálném čase překládají texty z českého jazyka do jazyka znakového a naopak, upravují klientům krátké texty v českém jazyce tak, aby byly gramaticky a stylisticky správně, např. když neslyšící chce poslat SMS zprávu slyšící osobě.

Linka je dostupná prostřednictvím webové stránky www.tichalinka.cz. Na lince se střídá tým tlumočníků znakového jazyka a přepisovatelů (tlumočení 7.00–22.00, přepis 7.00–17.00, pohotovost nonstop).

 

Tichý svět-chráněná pracoviště

Tento podnik je první pražskou kavárnou s neslyšící obsluhou. Je to místo, kde pracují neslyšící kolegové nejen jako číšníci a kuchaři. Za dobu své existence se Tichá kavárna stala příjemným místem pro setkávání obou světů – slyšících a neslyšících. Neslyšící si zde mohou objednat ve svém mateřském jazyce, tedy jazyce znakovém, a potkat se s přáteli, aby se s nimi zastavili na „kus řeči“ nad šálkem dobré kávy. Slyšící veřejnosti zas kavárna nabízí útočiště před hlučným světem venku a přibližuje jim život neslyšících, jejich kulturu a znakový jazyk. Pravidelně se zde pořádají výstavy, koncerty a jiné kulturní a vzdělávací akce.
Tichá cukrárna původně vznikla jako provoz zajišťující zásobování Tiché kavárny. V současnosti jsou v ní zaměstnáni převážně neslyšící cukráři a cukrářky, kteří každý den připravují domácí sladké a slané dobroty, které se pak objeví nejen v nabídce kavárny. Zákazníci si také mohou objednat občerstvení, dorty a zákusky na své rodinné oslavy, firemní akce, rauty nebo večírky.

 

Internetové zpravodajství, ve kterém se neslyšící dozvídají zajímavé zprávy a informace z domova i ze zahraničí. V týmu Tichých zpráv jsou neslyšící kameramani, střihači, moderátoři, editoři a supervizoři, kteří se každý den podílejí na jejich přípravě. Tým Tichých zpráv nabízí také překladatelské služby z češtiny do českého znakového jazyka a obráceně (webové stránky, odborné texty). Tyto překladatelské služby využívají především úřady nebo firmy, které chtějí mít své weby bezbariérové i pro neslyšící klienty.

www.tichezpravy.cz

 

Tichý svět-chráněná pracoviště

Tichý jazyk pořádá kurzy znakového jazyka pro laickou i odbornou veřejnost, které vedou zkušení neslyšící lektoři. Kolektiv Tichého jazyka organizuje také osvětové semináře a workshopy ve školách, soukromých firmách i ve zdravotnických zařízeních, kde seznamujeme účastníky se základy komunikace s neslyšícími a s jejich kulturou.

www.tichyjazyk.cz